Sökning: "metastatic breast cancer"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden metastatic breast cancer.

 1. 1. Serglycin, en prognostisk biomarkör för aggressiv cancer i hund

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Lovisa Jönsson; [2019]
  Nyckelord :serglycin; cancer; metastaser; elakartad; malign; hund; canine; biomarkör; glykoprotein;

  Sammanfattning : Juvertumörer är en av de fem vanligaste kliniska diagnoserna som ställs på hundar i Sverige och cancer är en av de vanligaste dödsorsakerna. Cirka 50 % av alla juvertumörer är elakartade (maligna) och för ökade möjligheter till tidig behandling av cancer behöver prognostiska biomarkörer identifieras. LÄS MER

 2. 2. Livskvalitet bland kvinnor med metastaserad bröstcancer - en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Sara Hallberg; Karin Welamsson; [2019]
  Nyckelord :factors; metastatic breast cancer; quality of life; review; women; faktorer; livskvalitet; litteraturöversikt; kvinnor; metastaserad bröstcancer;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bröstcancer är den vanligaste cancerdiagnos som kvinnor världen över drabbas av. Metastaserad bröstcancer (MBC) innebär att bröstcancern har bildat dottertumörer. LÄS MER

 3. 3. Behandling av HER2-positiv bröstcancer med den monoklonala antikroppen trastuzumab : En undersökning av behandlingens effektivitet och säkerhet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Louise Hommerberg; [2018]
  Nyckelord :Trastuzumab; HER2; breast cancer;

  Sammanfattning : Bröstcancer är en av de vanligaste cancerformerna bland kvinnor i Sverige idag med över 8000 patienter diagnostiserade varje år. Sedan 1960 har den 10-åriga överlevnaden ökat med mer än 30 % och fortfarande ses en stadig ökning. LÄS MER

 4. 4. Trends in overall survival in Swedish patients withprimary metastatic breast cancer – 1994 to 2014

  Master-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för medicinska vetenskaper

  Författare :Elin Östman; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Introduction Each year approximately 7600 individuals are diagnosed with breast cancer in Sweden, someof which with primary metastatic breast cancer (PMBC). Several new drugs for treatingmetastatic breast cancer have been introduced during the last three decades, many of whichclaims to prolong survival. LÄS MER

 5. 5. Palliativ vård, cytostatikabehandling och brytpunktssamtal i livets slutskede hos patienter med metastaserad bröstcancer

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Jenny Furubrand; Elisabeth Johansson; [2017]
  Nyckelord :Bröstcancer; palliativ cytostatika; brytpunktssamtal; palliativ vård;

  Sammanfattning : ABSTRACT   Background: About 1500 women dies every year of breast cancer, many of them have received chemotherapy (PCT) close to the end of life. This can lead to that they and their significant others do not get enough time to prepare themselves for the death and seize their last time the way they desire. LÄS MER