Sökning: "metastatic breast cancer"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden metastatic breast cancer.

 1. 1. Behandling av HER2-positiv bröstcancer med antikroppen trastuzumab emtansin (T-DM1) : En undersökning av läkemedlets effektivitet och relationen till biomarkörer med avseende på överlevnaden hos HER2-positiva patienter

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Emmeli Ferm; [2020]
  Nyckelord :HER2-positiv bröstcancer; T-DM1; trastuzumab emtansin;

  Sammanfattning : Bröstcancer räknas idag till den vanligaste cancerformen bland kvinnor. År 2018 avled drygt 1400 personer till följd av sjukdomen, nästan alla som avled var diagnostiserade med metastaserad bröstcancer. LÄS MER

 2. 2. Serglycin, en prognostisk biomarkör för aggressiv cancer i hund

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Lovisa Jönsson; [2019]
  Nyckelord :serglycin; cancer; metastaser; elakartad; malign; hund; canine; biomarkör; glykoprotein;

  Sammanfattning : Juvertumörer är en av de fem vanligaste kliniska diagnoserna som ställs på hundar i Sverige och cancer är en av de vanligaste dödsorsakerna. Cirka 50 % av alla juvertumörer är elakartade (maligna) och för ökade möjligheter till tidig behandling av cancer behöver prognostiska biomarkörer identifieras. LÄS MER

 3. 3. Trastuzumab in breast cancer metastatic setting: a retrospective study of clinical predictors of exceptional responders

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för medicinska vetenskaper

  Författare :Emilia Thunborg; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Background Currently,human epidermal growth factor 2(HER2)-positive, metastaticbreast cancer is considered an incurable disease;however, a small group can remain in long-term remission with theuse of anti-HER2 treatment. This small group of exceptional responders may beclinicallycured. LÄS MER

 4. 4. Livskvalitet bland kvinnor med metastaserad bröstcancer - en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Sara Hallberg; Karin Welamsson; [2019]
  Nyckelord :factors; metastatic breast cancer; quality of life; review; women; faktorer; livskvalitet; litteraturöversikt; kvinnor; metastaserad bröstcancer;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bröstcancer är den vanligaste cancerdiagnos som kvinnor världen över drabbas av. Metastaserad bröstcancer (MBC) innebär att bröstcancern har bildat dottertumörer. LÄS MER

 5. 5. Efficacy of trastuzumab-emtansine in breast cancer patients prior treated with pertuzumab

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för medicinska vetenskaper

  Författare :Anu-Johanna Sundfors; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Background:T-DM1 is preferred treatment option as2ndline treatmentinpatients with metastatic HER2-positive breast cancer after progression in trastuzumab-based 1stline treatment. When T-DM1 became the preferred treatment strategy as2ndline therapy,the1stline treatment did not include pertuzumabwhich is currently standard of care. LÄS MER