Sökning: "metasynthesis"

Visar resultat 1 - 5 av 40 uppsatser innehållade ordet metasynthesis.

 1. 1. Patienters upplevelser av att vara vakna under operation : - En metasyntes

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Eva Sofie Jansson; Sandra Franklin; [2021]
  Nyckelord :Vaken; regional anestesi; operation; upplevelser och patienter;

  Sammanfattning : Bakgrund: Operationssjuksköterskan ansvarar för patientens perioperativa omvårdnad där målet är att utföra individanpassad och professionell vård på en personcentrerad nivå. Den dagkirurgiska och den polikliniska verksamheten ökar i takt med att vården utvecklas vilket innebär att allt fler patienter opereras under regional anestesi idag. LÄS MER

 2. 2. Manliga sjuksköterskors upplevelser av att vårda kvinnliga patienter. : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för vårdvetenskap (VV); Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Kalid Ahmed; Rami Sleiman; [2021]
  Nyckelord :experiences; female patient; male nurse; male nurse student; nursing; qualitative literature study; kvinnlig patient; kvalitativ litteraturstudie; manlig sjuksköterska; manlig sjuksköterska student; omvårdnad; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Tidigare genomförd forskning visar att kvinnliga patienter kan känna sig obekväma då omvårdnaden utövas av manliga sjuksköterskor. Troliga förklaringar till detta är den manliga sjuksköterskans särställning som minoritet i hälso- och sjukvården. LÄS MER

 3. 3. Betydelsen av kulturkompetens i terapirummet. En systematisk litteraturöversikt.

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Nadia Sarblad; Pernilla Wilscher Rihter; [2021]
  Nyckelord :Multicultural; psychotherapy; cultural competence; alliance. Mångkulturell; psykoterapi; kulturell kompetens; allians; Social Sciences;

  Sammanfattning : This systematic literature study with qualitative methodology wants to investigate the importance of cultural competence in the therapist. The study includes both therapist and client perspectives. The study describes the relevance of matchinga and not matching between therapist and client with different cultural / ethnic backgrounds. LÄS MER

 4. 4. Patienters upplevelser av delaktighet vid vårdplanering inom den psykiatriska vården : En metasyntes

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Maria Busch; Emelie Grundström; [2021]
  Nyckelord :Patient Participation; Care-planning; Mental Health Care; Metasynthesis; Patientdelaktighet; Vårdplanering; Psykiatrisk Vård; Metasyntes;

  Sammanfattning : Trots lagstiftning kring patienters delaktighet i vården ses en tydlig brist på delaktighet vid vårdplanering hos patienter inom psykiatrisk vård. Syftet med det här arbetet var att sammanställa kunskap genom en metasyntes för att nå en djupare förståelse av patienters upplevelser av delaktighet vid vårdplanering i den psykiatriska vården. LÄS MER

 5. 5. Patienters upplevelser relaterat till abdominalt aortaaneurysm och hur det påverkar det dagliga livet : En systematisk litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för vårdvetenskap (VV); Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Amanda Handberg; Hanna Enehov; [2021]
  Nyckelord :Abdominal aortic aneurysm; Daily life; Experiences; Patients; Person-centred care; Abdominalt aortaaneurysm; Dagligt liv; Patienter; Personcentrerad vård; Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige avlider varje år cirka 600 män och 200 kvinnor till följd av ett brustet abdominalt aortaaneurysm. Mellan 1.5 och 4.0 procent av alla män över 65 år drabbas av ett abdominalt aortaaneurysm och sedan år 2015 erbjuds samtliga 65-åriga män screening för aortaaneurysm. LÄS MER