Sökning: "metformin"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade ordet metformin.

 1. 1. Läkemedelsbehandling vid diabetes typ 2 – En kvantitativ kvalitetsuppföljning

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Anne Marie Envall; Malin Aronsson; [2019-08-08]
  Nyckelord :Diabetes typ 2; GLP1; SGLT2; human-praktisk omvårdnad; välbefinnande;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes mellitus typ 2 (DMT2) är en av världens vanligaste folksjukdomar och behandlas med kost, motion och Metformin-tabletter. Därefter har behandlingen ofta kombinerats med insulin, men 2017 ändrade Socialstyrelsen riktlinjerna för diabetesbehandling och prioriterade flera läkemedel som i säkerhetsstudier visat på goda skyddseffekter och få allvarliga biverkningar. LÄS MER

 2. 2. Metformin i adjuvans till livsstilsintervention hos överviktiga och obesa gravida kvinnor

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Eveline Jönsson; Lovisa Rolling; [2019-06-25]
  Nyckelord :Gestational weight gain; livsstilsintervention; övervikt; fetma; gravida kvinnor; metformin; Gestational weight gain; lifestyle intervention; overweight; obesity; pregnant wo-men; metformin;

  Sammanfattning : Bakgrund: Allt fler kvinnor går idag in i sin graviditet med en övervikt eller fetma. Det ökar risken för att kvinnan går upp mer än vad som rekommenderas under graviditeten vilket kan leda till konsekvenser för både modern och barnet. Tidigare studier visar att metformin even-tuellt har en effekt på viktminskning. LÄS MER

 3. 3. Förändrar metformin tarmflorans sammansättning hos patienter med diabetes typ 2? : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Högberg Jonas; [2019]
  Nyckelord :metformin; gut microbiota; type 2 diabetes; Akkermansia; Escherichia; SCFA; metformin; tarmfloran; diabetes typ 2; Akkermansia; Escherichia; SCFA;

  Sammanfattning : Tarmfloran spelar en viktig roll för människorshälsa genom att bl.a. reglera värdens immunitet, producera näringsämnen och stärkatarmbarriären. Dysbios i tarmfloran har associerats med flera sjukdomar,inklusive diabetes typ 2. LÄS MER

 4. 4. Läkemedelseffekter på α-synuklein aggregering - betydelse för Parkinsons sjukdom

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Emina Nuhovic; [2019]
  Nyckelord :Parkinsons sjukdom; α-synuklein; metformin; ceftriaxone; rifampicin; lovastatin; latrepiridin; fasudil; nilotinib; entakapon; tolkapon; clenbuterol; salbutamol; dopamin; dopaminokrom; zonisamid; talipexol; pramipexol; selegilin; mannitol; dexametason;

  Sammanfattning : Parkinsons sjukdom (PD) är ett tillstånd som ger en försvårad och försämrad livskvalité. I dagsläget finns det endast symtomatiska läkemedel men ingen bot med vilken sjukdomen upphör eller som bromsar förloppet. LÄS MER

 5. 5. Vildagliptins effekt på kardiovaskulära riskfaktorer hos typ 2-diabetespatienter

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Ljubica Ignjic; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Diabetes mellitus är en av Sveriges största folksjukdomar och beräknas drabba omkring 5% av Sveriges befolkning där 85–90 % av de drabbade utgörs av typ-2 diabetes. Globalt beräknas de drabbade svara upp mot 500 miljoner och siffran fortsätter att stiga. LÄS MER