Sökning: "methadone maintenance program"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden methadone maintenance program.

 1. 1. Farmakologisk behandling vid opioidberoende : Finns det skillnader i effekt mellan buprenorfin- och metadonbehandling?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Anna Olofsson; [2018]
  Nyckelord :methadone; buprenorphine; opioid dependence; Metadon; buprenorfin; opioidberoende;

  Sammanfattning : Bakgrund: Heroin är en opiat ursprungen från opiumvallmon och är starkt förknippad med beroende och död. När heroin och andra kortverkande opiater binder in till μ-opioidreceptorer i hjärnan sker en ökad frisättning av signalsubstansen dopamin och en stark känsla av eufori infinner sig. LÄS MER

 2. 2. Anknytningsstil och självscheman hos personer i behandling för opiatberoende

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Ellen Lindén; Emelie Hovelius; [2016]
  Nyckelord :YSQ-S; YPI; ECR-RS; attachment style; self-schema; opiate addiction; methadone; buprenorphine; maintenance treatment program; anknytningsstil; självschema; opiatberoende; metadon; buprenorfin; läkemedelsassisterad behandling; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka anknytningsstil och självscheman hos patienter i pågående läkemedelsassisterad rehabilitering vid opiatberoende (LARO) med metadon eller buprenorfin. Studien omfattade 84 patienter (21 kvinnor och 63 män) vid en LARO-mottagning i Malmö. LÄS MER

 3. 3. Kampen om läkemedlet - en diskursanalys av debatten om läkemedelsassisterad behandling vid opiatmissbruk

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Filippa Johansson; [2015]
  Nyckelord :maintenance treatment; debate; discourse; Social Sciences;

  Sammanfattning : Since the first methadone program was introduced in Sweden during the late 60s, it has been a controversial method of treating opiate addiction. The aim of this study was to, by doing a discourse analysis, come to an understanding how the Swedish maintenance program for opiate addiction was constructed and debated in three big Swedish newspapers during the 2000s. LÄS MER

 4. 4. Ett arrogant regelverk. En studie om hur vårdgivare inom läkemedelsassisterad behandling vid opiatberoende ser på och hanterar Socialstyrelsens föreskrifter

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Petter Karlsson; [2014]
  Nyckelord :Maintenance treatment; Underhållsbehandling; LARO; Metadon; Buprenorfin; Opiat; Opioid; Methadone; Buprenorphine; Socialstyrelsen; gräsrotsbyråkrati; street-level bureaucracy; Opiate; Lipsky;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to describe and analyze how health care providers, working at care facilities providing maintenance treatment programs for opiate dependence, perceive and manage the legal framework governing the treatment. The study is limited to a few particular rules within this framework which over the recent decade have been the subject matter of debate regarding i. LÄS MER

 5. 5. Ska jag bli av med min medicin för att jag visar symptom på den sjukdom jag en gång fått medicinen för? - Röster från personer i läkemedelsassisterad behandling vid opiatberoende

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Tanja Persson; Sara Ahlin Heikkinen; [2014]
  Nyckelord :Key words: maintenance treatment; methadone treatment; involuntary discharge; discipline; stigma Nyckelord: underhållsbehandling; metadonprogram; ofrivillig utskrivning; disciplinering; stigma; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study is to explore the system of maintenance treatment for opiate addiction from a patient’s perspective. Six semi structured interviews were performed with persons who are or have been engaged in maintenance treatment. The majority of them had experienced discharge from the program. LÄS MER