Sökning: "methadone"

Visar resultat 1 - 5 av 47 uppsatser innehållade ordet methadone.

 1. 1. Utvärdering av sensitivitet och specificitet för Acro Biotech Multitest 15 vid drogscreening

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för naturvetenskap och biomedicin; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för naturvetenskap och biomedicin

  Författare :Madeleine Suba; Mattias Lundgren; [2019]
  Nyckelord :One-site testing; Cut-off value; Accuracy; Urine; Drugs; Snabbtest; Gränsvärde; Träffsäkerhet; Urin; Droger;

  Sammanfattning : Akut- och psykiatriska avdelningar på länssjukhuset Ryhov i Jönköping använder sig av snabbtest för drogscreening med varierande kvalitet under de tider då analysinstrumentet Konelab Prime 30i inte är bemannat. Syftet med studien var att utvärdera sensitivitet och specificitet hos Multitest 15 från tillverkaren Acro Biotech, och jämföra resultat från två olika avläsningstider. LÄS MER

 2. 2. Orsaker till och normer kring narkotika- och läkemedelsmissbruk bland högstadieelever i Lomma kommun

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Rättssociologiska institutionen

  Författare :Felicia Häggqvist; Marija Nikolovska; [2019]
  Nyckelord :drug abuse; middle school pupils; penal law on narcotics; social control; social norms; social praxis; Social Sciences;

  Sammanfattning : In this bachelor thesis, the causes and norms that has indicated an increase of drug abuse, both illicit and prescribed, for the past two years in the municipality of Lomma among middle school pupils, have been investigated. In order to understand this problem, student health staff’s, field workers’ and police’s point of views have been considered in three focus groups interviews. LÄS MER

 3. 3. Topikal administrering av lidokain över mesovarium vid ovariehysterektomi på katt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Caroline Jonsson; [2018]
  Nyckelord :Ovariehysterektomi; OHE; Katt; Lidokain; Tropikal; Lokalbedövning; Mesovarium;

  Sammanfattning : Feline ovariohysterectomy (OHE) is a common surgical procedure in veterinary medicine. This procedure is assumed to cause moderate pain. LÄS MER

 4. 4. Farmakologisk behandling vid opioidberoende : Finns det skillnader i effekt mellan buprenorfin- och metadonbehandling?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Anna Olofsson; [2018]
  Nyckelord :methadone; buprenorphine; opioid dependence; Metadon; buprenorfin; opioidberoende;

  Sammanfattning : Bakgrund: Heroin är en opiat ursprungen från opiumvallmon och är starkt förknippad med beroende och död. När heroin och andra kortverkande opiater binder in till μ-opioidreceptorer i hjärnan sker en ökad frisättning av signalsubstansen dopamin och en stark känsla av eufori infinner sig. LÄS MER

 5. 5. Att sluta med heroin utan substitutionsbehandling

  Master-uppsats, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Petter Karlsson; [2017]
  Nyckelord :Habitus; Heroin; LARO; Återhämtning; Substitutionsbehandling; Social identitet; Socialt kapital; Recovery; Återhämtning; Opioid substitution treatment; Social identity; Social capital;

  Sammanfattning : Studien syftar till att undersöka hur det går till att sluta använda heroin utan att byta till användning av andra opioidpreparat och utan att erhålla substitutionsbehandling med opioidpreparaten metadon eller buprenorfin. Forskningsgenomgången visar att det är möjligt att sluta med heroin utan substitutionsbehandling, men att det är svårt att leda i bevis att vissa specifika behandlingsmetoder skapar detta resultat. LÄS MER