Sökning: "methane"

Visar resultat 1 - 5 av 383 uppsatser innehållade ordet methane.

 1. 1. Människors mjölkval - En lokal studie kring bakomliggande orsaker till valet av komjölk eller växtdryck

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Sofia Magnusson; [2019]
  Nyckelord :konsumtion; hållbar konsumtion; mjölkkonsumtion; mjölk; komjölk; växtbaserad dryck; växtdryck; växtmjölk; beteende; mänskligt val; mänskliga val; växthusgasutsläpp; consumption; sustainable consumption; milk consumption; milk; cows milk; plant-based; plant-based milk; behaviour; behavior; human choice; GHG emissions; environment; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Sweden has for the last half-century had a very high consumption of dairy products compared to other European countries. This high demand in cow’s milk puts a lot of pressure on the dairy industry which requires a high amount of feed, water and energy to produce dairy products. LÄS MER

 2. 2. Hållbar boskapsproduktion : växthusgaser från nötkreatur och möjliga strategier för minskade utsläpp

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Julia Bonevik; [2019]
  Nyckelord :koldioxid; lustgas; metan; silvopastoral; ekologisk;

  Sammanfattning : Hållning av nötboskap genererar utsläpp av de tre växthusgaserna koldioxid, lustgas och metan. Alla tre har stor betydelse för klimatet på jorden då de bidrar till den pågående globala uppvärmningen. Utsläpp från dessa växthusgaser kan delas in de som kommer direkt ur korna samt indirekta utsläpp som genereras vid skötseln av dem. LÄS MER

 3. 3. Dynamics of a spin-forbidden reaction transforming methane to methanol

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kemi - BMC

  Författare :Susanna Olsson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Simulation of Colorless Distributed Combustion

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för Energivetenskaper

  Författare :Hampus Olsson; [2019]
  Nyckelord :Computational Fluid Dynamics; Combustion; Gas Turbine; Emission reduction; Flameless Combustion; Colorless Distributed Combustion; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Colorless distributed combustion (CDC) is a promising novel technology to reduce emissions of carbon monoxide and nitrogen oxides in gas turbine combustors. CDC features a different flame regime than conventional gas turbine combustors, associated with a distributed reaction zone and low and uniform temperatures due to dilution of combustion air with exhaust gases. LÄS MER

 5. 5. Konventionell och ekologisk mjölkproduktion : vilka är skillnaderna gällande miljöaspekter?

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Amanda Jacobsson; [2019]
  Nyckelord :LCA; mjölkgård; växthusgaser; klimatpåverkan; miljöpåverkan;

  Sammanfattning : Livsmedelsproduktionens utmaningar inför framtiden är bland annat en intensifiering, förändrad markanvändning och att reducera utsläpp av växthusgaser. Detta i kombination med en expansion av ekologisk livsmedelsproduktion har gjort utvärderingar och jämförelser mellan olika produktionsformers miljömässiga hållbarhet relevant. LÄS MER