Sökning: "methanotroph"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet methanotroph.

 1. 1. Environmental control of methanotrophsin lakes

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning

  Författare :Marco Suarez Rodriguez; [2011]
  Nyckelord :methane; lakes; limmnology; bacteria; methanotrophs;

  Sammanfattning : Aerobic methanotrophs (MOB) are a functional group of proteobacteria that use methane as their only energy and carbon source. Phylogenetically, such methanotrophs are affiliated with present alpha and gamma proteobacteria. LÄS MER

 2. 2. Diversity of methanotrophic bacteria in rice fields under different crop rotation regimes

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Forest Mycology and Plant Pathology

  Författare :Christine Källman; [2009]
  Nyckelord :methane; crop rotation management; pmoA; particulate methane monooxygenase; methanotroph; methanotrophic bacteria; type X;

  Sammanfattning : Metanotrofa bakterier använder metan som kol- och energikälla och hittas framför allt i våtmarker som risfält, där produktionen av metan är hög. Metanotrofer oxiderar metan till koldioxid med hjälp av ett enzym som kallas 'perticulate methane monooxygenase', pMMO. Den aktiva delen av pMMO kodas av subenheten pmoA. LÄS MER