Sökning: "method optimization"

Visar resultat 1 - 5 av 820 uppsatser innehållade orden method optimization.

 1. 1. Fokuserad uppvärmning av hjärnan med hypertermi

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för matematiska vetenskaper

  Författare :Erik Bertolino; Rebecca Jonasson; Andrea Nygren; Helena Pixsjö; Anthon Ytterell; [2019-06-26]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Combining radiation or chemotherapy with hyperthermia has been shown to bean effective way to improve cancer treatments. This project has investigated whichtemparature is obtainable when using focused heating on cancer tumors. The tumorused in the project is a deep-seated medulloblastoma in a child model. LÄS MER

 2. 2. Den preoperativa riskbedömningen ur anestesisjuksköterskans perspektiv: En enkätstudie

  Magister-uppsats,

  Författare :Andreas Berglund; Kristian Hermander; [2019-06-20]
  Nyckelord :Anestesisjuksköterska; risk; riskbedömning; riktlinjer; fortbildning; optimering; patientsäkerhet; erfarenhet; advocacy; kvantitativ; enkät;

  Sammanfattning : Background: During a preoperative assessment information about the patients health, physicalstatus and current diseases are gathered to enable an evaluation of the patients risk factors beforeanesthesia is administrated. The goal of this evaluation is to minimize the risk of perioperativecomplications by individualizing the anesthesia method and/or perform a preoperativeoptimization of the patient. LÄS MER

 3. 3. Stråldos och bildkvalitet vid datortomografiundersökning av hjärna – En jämförande fantomstudie av olika datortomografers scanprotokoll

  Magister-uppsats,

  Författare :Marit Johannesson; Sara Ku; [2019-02-19]
  Nyckelord :Datortomografi; dosoptimering; DT-Hjärna; bildkvalitet; stråldos;

  Sammanfattning : Background: Technology development in computed tomography has led to more examinations being performed in diagnostic purposes. The increasing number of examination in CT has also led to more CT machines being bought to the clinics. LÄS MER

 4. 4. Counterfactual Prediction Methods for Causal Inference in Observational Studies with Continuous Treatments

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Statistiska institutionen

  Författare :Joel Persson; [2019]
  Nyckelord :Causal Inference; Observational Study; Treatment Effects; Continuous Treatments; Dose-Response Function; Optimization; Mathematics and Statistics;

  Sammanfattning : We develop methods for estimation, inference and optimization of causal effects from observational data with continuous treatments. We present a counterfactual prediction method based on the potential outcomes framework that estimates the expected value of a potential outcome given a treatment level and confounders. LÄS MER

 5. 5. Tredimensionell bildrekonstruktion av konfokalmikroskopibilder av CdSe-kvantprickar i mänskliga endotelceller

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI); KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI)

  Författare :Carl Schiller; Nelly Nygren; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Användandet av kvantprickar som fluorescenta markörer har vissa fördelar gentemot traditionella, organiska molekyler. Intensiteten av fluorescensen från kvantprickar är högre än från organiska molekyler för motsvarande mängd exitationsenergi, vilket gör att stråldosen, och därmed fototoxicitet i biologiska provet, kan sänkas. LÄS MER