Sökning: "methodology in teaching"

Visar resultat 1 - 5 av 167 uppsatser innehållade orden methodology in teaching.

 1. 1. Sustainability and accounting education: The Students’ Perspective

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Asieh Peyrovan; [2019-08-09]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : MSc in Accounting and Financial Management.... LÄS MER

 2. 2. A Study Regarding Upper Secondary Teachers’ Beliefs on the Use of Google Docs in the English Classroom

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Lana Srur; [2019]
  Nyckelord :Collaborative Writing; EFL; Google Docs; Formative Assessment; Feedback; Real-time Interaction; Synchronous Sharing;

  Sammanfattning : As part of the increasing use of technology in society, one particular school in Sweden follows the same path. The chosen school for this study has integrated digital tools such as laptops and a web service called Google Classroom. LÄS MER

 3. 3. The Textbook - Servant or Master? : A Study of the Role of Textbooks in English Second Language Learning in Swedish High Schools

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :André Simu; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Textbooks are considered an integral part of language teaching-learning. The aim of the present study is to investigate the relationship between textbooks and teachers as well as students. LÄS MER

 4. 4. Pianoundervisning - grupp eller enskilt? : Hur pianopedagoger förändrar sina didaktiska val beroende på undervisningsform

  Master-uppsats, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Sanna Forsgren; [2019]
  Nyckelord :piano; pedagogy; didactics; methodology; piano teaching; group education; individual teaching; piano; pedagogik; didaktik; metodik; pianoundervisning; gruppundervisning; enskild undervisning;

  Sammanfattning : Denna studie bygger på en jämförelse mellan hur pianopedagoger förändrar sina didaktiska val beroende på undervisningsform, i detta fall enskild undervisning eller gruppundervisning. Tre pianopedagoger har intervjuats och sex observationer har genomförts. LÄS MER

 5. 5. Gamified Learning of Software Tool Functionality : Design and implementation of an interactive in-app learning interface for complex software

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Sonia Camacho Herrero; [2019]
  Nyckelord :In-app learning; onboarding; gamification; contextual-help; tutorials; software support.;

  Sammanfattning : Almost every application or platform that is developed nowadays includes a user onboarding experience. Onboarding is a process that starts the moment users enter an application and it aims to show the benefits of using the application, teach how the functionality works and motivate users to return. LÄS MER