Sökning: "methods of inducing stress"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden methods of inducing stress.

 1. 1. Syrgasburars arbetsluckor : påverkan på syrgaskoncentrationen och åsikter kring användandet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Elin Svensson; Linn Vennerholm; [2021]
  Nyckelord :djurhälsopersonal; djuromvårdnad; ergonomi; intensivvård; syrgasterapi;

  Sammanfattning : Patienter i behov av syrgas är frekvent förekommande på intensivvårdsavdelningar på svenska djursjukhus. Det finns flera metoder för administrering av syrgas till djur, varav en är syrgasburar. Metoderna för syrgasadministrering har olika för- och nackdelar. LÄS MER

 2. 2. Methods to create compressive stress in high strength steel components

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Amir Abdin; Kaveh Feyzabi; Oskar Hellman; Henrietta Nordström; Dilman Rasa; Gustav Thaung Tolförs; Per-Olof Öqvist; [2018]
  Nyckelord :residual compressive stress; high strength steel; methods of inducing stress; analyzing stress;

  Sammanfattning : Residual compressive stresses can be used to increase the lifetime of parts under cyclic stress as they negate the applied tensile stresses that cause crack initiation and propagation in the material. The goal of this project was to investigate methods to induce stresses, their advantages and disadvantages as well as depth and magnitude of induced stresses, and also to find methods of analyzing the induced residual stresses. LÄS MER