Sökning: "meticillinresistens"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet meticillinresistens.

 1. 1. Att vårda patienter med Meticillinresistens Staphylococcus Areus : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Sabrin Abdusemed; Jessika Karlsson-Rohmée; [2020]
  Nyckelord :MRSA; Methicillin Resistant Staphylococcus Aureus; Healthcare professionals; caring; patients; MRSA; Meticillinresistent Staphylococcus Areus; hälso- och sjukvårdspersonal; vårdande; patienter;

  Sammanfattning : Meticillinresistent Staphylococcus Aureus (MRSA) är en bakterie som är resistent mot olika typer av antibiotika. Spridningen av MRSA utgör ett hot mot modern medicin och möjligheten till en effektiv behandling och vård. LÄS MER

 2. 2. Förekomst av meticillinresistenta Staphylococcus spp. i djursjukhusmiljö med fokus på smådjursklinik

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Louice Ekesbo; [2018]
  Nyckelord :Stafylokocker; miljö; smådjur; meticillinresistens;

  Sammanfattning : Staphylococci are common and important bacteria within veterinary medicine. Two of the most important species are Staphylococcus aureus and Staphylococcus pseudintermedius. LÄS MER

 3. 3. Förekomst av meticillinresistenta Staphylococcus spp. i djursjukhusmiljö

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Camilla Gustafsson; [2010]
  Nyckelord :Meticillinresistens; Staphylococcus pseudintermedius; Staphylococcus aureus; Djursjukhusmiljö; Hygien;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Förekomst av meticillinresistenta Staphylococcus spp. på kirurgiskt behandlade hundar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Monika Leander; [2010]
  Nyckelord :MRSP; Meticillinresistens; Kirurgi; Staphyloccus pseudintermedius; Antibiotika;

  Sammanfattning : Surgical site infections are a recurrent problem in veterinary medicine. A 2-5 % infection rate in clean surgery has been reported. During the last years the increase in methicillin resistant staphylococci has also taken its toll on veterinary medicine, demanding a stricter hygiene and antibiotic regime. LÄS MER