Sökning: "metod analys av bloggar"

Visar resultat 1 - 5 av 43 uppsatser innehållade orden metod analys av bloggar.

 1. 1. Unga kvinnor med diabetes typ 1 upplevelser av begränsningar i dagliga aktiviteter : - En analys av bloggar.

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola; Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Simon Knez; Oskar Önell; [2020]
  Nyckelord :Adaptionsmodellen; begränsningar; dagliga aktiviteter; diabetes typ 1; sjuksköterska; upplevelse; unga kvinnor;

  Sammanfattning : Bakgrund: Dagliga aktiviteter innefattar en persons förmåga att genomföra handlingar och uppgifter. Vid diabetes typ 1 begränsas personen i dagliga aktiviteter eftersom planering måste genomföras där kost, sömn och insulinintag ligger till grund. LÄS MER

 2. 2. Kvinnors upplevelser vid beskedet av diagnosen cervixcancer : En kvalitativ studie baserad på bloggar

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

  Författare :Isabell Bramstad; Therése Pettersson; [2020]
  Nyckelord :besked; cervixcancer; känslor; livmoderhalscancer; omvårdnad; upplevelser.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Cervixcancer är den fjärde vanligaste cancerformen i världen. Första gången på flera decennier har insjuknandet i cervixcancer ökat i Sverige. Vid sjukdomsbeskedet upplever många kvinnor ångest och oro, behovet av omvårdnad och information blir påtagligt för att hantera situationen. LÄS MER

 3. 3. Kvinnors upplevelser av att genomgå inducerad abort : En kvalitativ bloggstudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Christina George; Josefine Fransson; [2019]
  Nyckelord :Abort; Inducerad; Upplevelser; Kvinnor; Vårdpersonal; Barnmorska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kvinnor har genomgått inducerad abort i alla tider över hela världen. Säkra aborter räddar liv och är en viktig del av den reproduktiva och sexuella hälsan. LÄS MER

 4. 4. Patienter med psykisk ohälsa och deras upplevelse av mötet med hälso- och sjukvården : En analys av bloggar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Linda Abrahamsson; Ramona Bladh; [2019]
  Nyckelord :Healthcare; mental illness; nurse; patient; stigma; Hälso- och sjukvård; patient; psykisk ohälsa; sjuksköterska; stigma;

  Sammanfattning : Bakgrund: Psykisk ohälsa är ett samlingsord som täcker både psykiska besvär och psykiatriska diagnoser. Hälso- och sjukvården består av en vårdkedja där primärvård, länssjukvård, regionsjukvård, nationell högspecialiserad vård och hemsjukvård ingår. LÄS MER

 5. 5. Att få leva, inte bara överleva : En analys av bloggar om unga vuxnas upplevelser av att leva med en inflammatorisk tarmsjukdom

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Louise Gustavsson; Sofia Hellmér; [2019]
  Nyckelord :experiences; IBD; nursing; social constraints; quality of life; erfarenheter; IBD; livskvalité; omvårdnad; sociala begränsningar;

  Sammanfattning : Bakgrund:Inflammatoriska tarmsjukdomar (IBD) är ett samlingsnamn för både Ulcerös kolit och Crohns sjukdom. Dessa sjukdomar är kroniska och kommer i skov, vilket innebär en tillfällig försämring i sjukdomsförloppet. LÄS MER