Sökning: "metod bias"

Visar resultat 1 - 5 av 133 uppsatser innehållade orden metod bias.

 1. 1. Does an increased intake of dietary proteins lead to improvements in perceptions of appetite in people with obesity during a period of calorie restriction?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Alexander Hidén; Daniel Karevi; [2021-08-06]
  Nyckelord :Systematic review; Protein; Obesity; Satiation; Appetite; Systematisk översiktsartikel; Protein; Fetma; Mättnad; Aptit;

  Sammanfattning : SammanfattningTitel: Leder ett högre proteinintag till förbättrade aptitrelaterade känslor hos obesa personer under en period av kalorirestriktion?Författare: Alexander Hidén, Daniel KareviHandledare: Therese KarlssonExaminator: Sofia KlingbergLinje: Dietistprogrammet, 180/240 hpTyp av arbete: Självständigt arbete i klinisk nutrition, 15 hpDatum: 2021-04-01Bakgrund: Övervikt och fetma är en växande pandemi på global skala. Protein har länge ansetts ge positiv effekt på mättnad och aptit, vilket, om använt, skulle kunna leda till en mer effektiv viktminskningsbehandling hos överviktiga och obesa. LÄS MER

 2. 2. Comparison of orthotic interventions for patients with congenital talipes equinovarus: a systematic review

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ. Ortopedteknisk plattform

  Författare :Josefin Larsen; Matilda Strömbäck; [2021]
  Nyckelord :Clubfoot; CTEV; treatment; orthosis; review; Klumpfot; PEVA; behandling; ortos; litteraturstudie;

  Sammanfattning : Aim: The aim with this study is to compare different orthotic solutions for pediatric patients with congenital talipes equnivarus.  Method: A search in the databases MEDLINE, CINAHL, PubMed and Scopus were made, and studies was included after the predefined criteria. LÄS MER

 3. 3. Diskriminering i rekryteringsprocessen : En kvalitativ studie om tio bemanningsföretags diskrimineringsåtgärder

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation; Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Kajsa Holm Bjerklinger; Pauline Sigfridsson; [2021]
  Nyckelord :Diskriminering; rekryteringsprocessen; bemanningsföretag; blindspot bias;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur bemanningsföretag i Sverige aktivt arbetar för att undvika diskriminering i rekryteringsprocessen av bemanningspersonal. Kön, etnicitet och ålder har visats vara de vanligast förekommande grunderna för diskriminering i rekryteringssammanhang. LÄS MER

 4. 4. Effekten av styrketräning i syfte att öka stabilitet skuldergördeln : En systematisk litteraturöversikt av randomiserade kontrollerade studier

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Avdelningen för fysioterapi

  Författare :Anton Korzhavyi; Marcus Nurminen; [2021]
  Nyckelord :Skuldergördel; glenohumeralled; torakoskapularled; styrketräning; stabilitet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Instabilitet i glenohumeralleden och torakoskapularleden beror bland annat på för svag muskulatur, något som anses vara en skaderisk. För att uppnå ledstabilitet i glenohumeralleden och torakoskapularleden är målet att bli starkare i muskulaturen som omger lederna. LÄS MER

 5. 5. Jämlik omvårdnad ur ett intersektionellt perspektiv : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Röda Korsets Högskola; Röda Korsets Högskola

  Författare :Emily Olsson; Nathalie Helin; [2021]
  Nyckelord :Education; equal health care; health care staff; intersectionality; patients; personal treatment; Bemötande; intersektionalitet; jämlik vård; patient; utbildning; vårdpersonal;

  Sammanfattning : Background: Risk factors related to class,gender and sexuality have been identified, emphasizing the importance for health care staff to attain tools to provide individualized healthcare from an intersectional perspective. Purpose: Our purpose was to identify ways to improve equality in modern day Swedish healthcare from an intersectional perspective. LÄS MER