Sökning: "metod filmanalys"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade orden metod filmanalys.

 1. 1. CGI-användningen i filmerna Jurassic Park och Jurassic World : En fallstudie om användandet av CGI i Universal Pictures filmer Jurassic Park och Jurassic World

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Ljud- och musikproduktion

  Författare :Elin Hörnkvist; [2020]
  Nyckelord :Filmanalys; CGI; Digital Effects; Universal Pictures; Jurassic; Realism;

  Sammanfattning : Filmen Jurassic Park från 1993 är en av det första filmerna i sitt slag som använder sig av CGI för att skapa fotorealistiska datorgenererade varelser. Därefter har en serie av Jurassic filmer skapats genom åren. LÄS MER

 2. 2. Toxic masculinity i tv-serien Euphoria – Hur framställs toxic masculinity utifrån visualisering genom genusstyrd makt, kamera och icke-verbal kommunikation i tv-serien Euphoria?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Sonja Hirvinen; [2020]
  Nyckelord :toxic masculinity; icke-verbal kommunikation; visuell kommunikation; genusstryd makt;

  Sammanfattning : Temat för uppsatsen är toxic masculinity. Problemområdet är visualisering och uppfattning om toxic masculinity i film. Syftet med uppsatsen är att studera genusstyrd makt, kamerans roll och icke-verbal kommunikation från en karaktär präglad av toxic masculinity i tv-serien Euphoria. LÄS MER

 3. 3. ”Have och has – hur är det nu man gör?” : En studie av tre instruktionsfilmer i metoden flippat klassrum

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Laura Salonurmi; [2020]
  Nyckelord :flippat klassrum; läromedel; filmanalys; språkdidaktik;

  Sammanfattning : Användning av metoden flippat klassrum har ökat i skolvärlden. Syftet med mitt examensarbete är att ta reda på hur tre olika undervisningsfilmer som nyttjas i samband med metoden flippat klassrum och som används inom engelskundervisningen vid det grammatiska momentet användning av have och hassvarar mot flippat klassrum som didaktisk metod. LÄS MER

 4. 4. ”Have och has – hur är det nu man gör?” : En studie av tre instruktionsfilmer i metoden flippat klassrum

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Laura Salonurmi; [2020]
  Nyckelord :flippat klassrum; läromedel; filmanalys; språkdidaktik;

  Sammanfattning : Användning av metoden flippat klassrum har ökat i skolvärlden. Syftet med mitt examensarbete är att ta reda på hur tre olika undervisningsfilmer som nyttjas i samband med metoden flippat klassrum och som används inom engelskundervisningen vid det grammatiska momentet användning av have och has svarar mot flippat klassrum som didaktisk metod. LÄS MER

 5. 5. Från Lindisfarne till Uppsalablotet : En analys av stereotypisering i tv-serien Vikings

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Johan Borg; Emelie Klang; [2019]
  Nyckelord :Stereotyisering; Vikings; Lindsifarne; Uppsalablotet;

  Sammanfattning : Tv-serien Vikings har blivit väldigt populär sedan den först sändes i mars 2013. Vi undrar dock hur de olika folken (nordbor och engelsmän) i serien framställs i de religiösa kontakter och konflikter som uppstår under den första säsongen. LÄS MER