Sökning: "metod i pm"

Visar resultat 1 - 5 av 56 uppsatser innehållade orden metod i pm.

 1. 1. Concept Population & Verification of Traction Motors

  Master-uppsats, KTH/Fordonsdynamik

  Författare :Aditya Pratap Singh; [2021]
  Nyckelord :Synchronous Reluctance Motor SynRM ; Permanent Magnet Synchronous Motor PMSM ; Permanent Magnet assisted SynRM PM-SynRM ; traction motors; electrical machines; Synkron Reluktansmotor; Permanent Magnet Synkron motor; Permanent Magnet assisterad Synkron motor; framdrivningsmotorer; elmotorer;

  Sammanfattning : The electrification of automobiles has emerged as the sustainable powertrain solutionto meet United Nations sustainable development goals of sustainable cities andcommunities, affordable and clean energy, and climate action. The success of theelectrification depends on the efficiency of traction motors. LÄS MER

 2. 2. Internal Combustion Engine Calibration considering the Embedded Systems Sensor Accuracy

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Daniel Rodríguez Pascual; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In recent years, the increasing economic, environmental and legal demands on internal combustion engines to reduce emissions and fuel consumption are a major challenge. A lot of effort has been put into achieve reliable methods of diagnosis, fault detection and monitoring to increase safety and efficiency in vehicles. LÄS MER

 3. 3. En integrerad klassificeringsmetod för-identifiering av kritiska artiklar förtillverkande företag : En fallstudie hos IV Produkt gällande integration av PM-processen i ett av företagets leverantörsförhållande, med avseende på leveransprecision.

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Anton Svensson; Hamza Bico; [2021]
  Nyckelord :Kritiska artiklar; Klassificeringsmetoder; PM-processen; Integration; Leveransprecision; Förbättringsåtgärder;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: I dagens globaliserade och snabbt rörande samhälle är ett tätt samarbete mellan företag och deras leverantör viktig för att fortsätta vara konkurrenskraftig. För att vara det är leveransprecisionen ett viktigt effektivitetsmått. LÄS MER

 4. 4. ”Mellan 08:00 och 16:42 då befinner ni er på 90-talet…” : En studie om hur digital transformation styrs i svensk offentlig sektor

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/InformatikLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/InformatikLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Emelie Holgersson; Jeanette Jäderlund; [2020]
  Nyckelord :Digital transformation; Digitalization; Public sector; Governance; Institutional convergence; Digital transformation; Digitalisering; Offentlig sektor; Styrning; Institutionellt tryck;

  Sammanfattning : Bakgrund: Under senare år har världen präglats av kontinuerlig uppkoppling och teknisk utveckling för organisationer, där digitaliseringen kan förändra hela organisationer. År 2017 satte Sveriges riksdag upp ett mål om att landet ska vara bäst i världen att utnyttja digitaliseringens möjligheter. LÄS MER

 5. 5. Oxytocinbehandling vid värksvaghet : förlossningsklinikers PM följsamhet till de nationella riktlinjerna

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Eleonor Bergström; Isa Palme; [2020]
  Nyckelord :Clinical guidelines; Labour Dystocia; National guidelines; Oxytocin; Patient safety; Nationella riktlinjer; Oxytocin; Patientsäkerhet; PM; Värksvaghet;

  Sammanfattning : När förlossningsprogressen går långsamt fram eller stannar av helt kan barnmorskan använda sig av läkemedlet Oxytocin® för att framkalla tätare och mer intensiva värkar och på så sätt uppnå progress i förlossning. Oxytocin® är ett potent läkemedel som när det används felaktigt kan ge allvarliga komplikationer för mor och barn. LÄS MER