Sökning: "metod problem intervju"

Visar resultat 1 - 5 av 263 uppsatser innehållade orden metod problem intervju.

 1. 1. ”Jag vill vara en lärare eleverna upplever tror på dem”

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Eleonora Eriksson; [2021-06-21]
  Nyckelord :lärare; relationer; emotionell arbetsbelastning; känsloarbete;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att utifrån lärares perspektiv och erfarenheter få mer kunskap om hur arbetet på en skola kan organiseras så att den emotionella belastningen för lärare minskar och blir mer hanterbar.Teori: Analys av lärares upplevelser görs utifrån den emotionssociologiska teorin om känsloarbete formulerad av Arlie Russel Hochschild. LÄS MER

 2. 2. Designparametrars påverkan : En jämförande analys mellan olika marknadsföringskampanjer för en ny produkt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för information och teknik; Högskolan Dalarna/Institutionen för information och teknik

  Författare :Christoffer Eriksson; Edvin Qvist; [2021]
  Nyckelord :Design parameters; marketing; new product; Designparametrar; marknadsföring; ny produkt;

  Sammanfattning : Bakgrund En framgångsrik lansering av nya produkter är en viktig faktor för ett företags långsiktiga framgång och inom den marknadsföring som används idag så har grafisk design blivit alltmer obligatorisk som kommunikationsform. Företag försöker optimera sin marknadsföring på sociala medier då de blivit en brännpunkt för att informera och forma konsumenters beteende. LÄS MER

 3. 3. Användning av digitala verktyg inom fritidshemmet : En kvalitativ studie om integrering och motivering

  M1-uppsats, Högskolan Kristianstad/Avdelningen för utbildningsvetenskap inriktning fritidshem och förskola; Högskolan Kristianstad/Avdelningen för utbildningsvetenskap inriktning fritidshem och förskola

  Författare :Rasmus Mårtensson; Simon Andréasson; [2021]
  Nyckelord :Media violence; Digitala verktyg; Digitala miljöer; Relationer; Vila; Digitalisering;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur digitala verktyg inom IKT används i fritidshemmet. Sett utifrån frågeställningen så kan vi se ett problem med att styrdokumenten utifrån dess skriftliga form är oerhört abstrakta och tolkningsbara. LÄS MER

 4. 4. Perinealbråck hos hund : retrospektiv studie om kontralateralt bråck efter enkelsidig operation

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Cajsa Grape; [2021]
  Nyckelord :perinealbråck; perinealbråck hund; perinealbråck kontralateralt; återfall perinealbråck; återfall kontralateralt perinealbråck; utveckling kontralateralt bråck;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det har föreslagits att perinealbråck hos hundar möjligtvis ska betraktas som en bilateral företeelse istället för unilateral. Det finns dock endast begränsad mängd data med avseende på risk för kontralateral operation efter åtgärd av unilateralt bråck. LÄS MER

 5. 5. Att leva med överaktiv blåsa : En kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Ninni Gustafsson; [2020]
  Nyckelord :Incontinence; Leakage; Management; Pelvic floor; OAB; Bäckenbotten; hantering; inkontinens; läckage; ÖAB;

  Sammanfattning : Bakgrund: Av den vuxna befolkningen i världen lever omkring 12 % med överaktiv blåsa (ÖAB) med en tydlig prevalensökning över 44 år. ÖAB definieras som akuta, täta urinträngningar med eller utan inkontinens och innebär en förlust av de första varnande signalerna från blåsan. LÄS MER