Sökning: "metod struktur"

Visar resultat 1 - 5 av 1590 uppsatser innehållade orden metod struktur.

 1. 1. PERSONERS UPPLEVELSE AV MENINGSFULLA AKTIVITETERS PÅVERKAN VID LÅNGVARIG SMÄRTA

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Amanda Jivsäter; Helena Lunde Wetterström; [2023-05-23]
  Nyckelord :Kronisk smärta; delaktighet; arbetsterapi; Kronisk smärta; delaktighet; arbetsterapi;

  Sammanfattning : Bakgrund Arbetsterapeuter fokuserar i sitt arbete på aktivitet och görande och en aktivitet kan ha olika mening och betydelse beroende på person och sammanhang. En tidigare meningsfull aktivitet kan plötsligt ge upphov till känslor av tomhet och förlorar sin mening i ett annat livsskede. LÄS MER

 2. 2. HUNDENS BETYDELSE FÖR PENSIONÄRERS UPPLEVELSE AV HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Kim Ryttersson; Hannah Gonzalez Lahtinen; [2023-04-13]
  Nyckelord :Arbetsterapi; Hälsa och välbefinnande; hundägarskap; transition; pensionering;

  Sammanfattning : Bakgrund Antalet äldre har ökat i befolkningen och idag förväntas friska levnadsår efter 65 år för kvinnor i Sverige vara: 16,6 år och för män: 15,9 år. I Sverige finns det cirka 2,5 miljoner pensionärer. Att gå i pension innebär en transition. LÄS MER

 3. 3. Interactive Visualization of Network Models in JavaScript/TypeScript for Web-based Applications

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för fysik

  Författare :Morrow Erik; [2023]
  Nyckelord :Networks; Information visualization; Information Theory; Interactive visualization; Nätverk; Informationsvisualisering; Informationsteori; Interaktiv visualisering;

  Sammanfattning : Networks of nodes and links are powerful tools to model complex systems, however, when the number of nodes and links grows to the thousands then even the network becomes too complex to comprehend unless we can simplify and highlight the networks underlying structure. The map equation is a method developed by the researchers at IntegratedScience Lab that uses an information theoretic approach to reveal community structure using the flow of information on the network modeled with random walks. LÄS MER

 4. 4. Lärares Ledarskap I Klassrummet : En kvalitativ studie om F-3 lärarnas upplevelser av ledarskapet i klassrummet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå,

  Författare :Dilbreen Bettran; Leonor Leao; [2023]
  Nyckelord :Ledarskap; ledarskapsstilar; ledarskap i klassrummet;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att belysa hur F-3 lärare upplever vad gott ledarskap är, i vilka klassrumssituationer upplever de att de har respektive inte har förutsättningar till ett gott ledarskap samt vad har de för tillvägagångssätt för att utöva gott ledarskap liksom vilka metoder de använder när ledarskapet inte räcker till. Studien utgår ifrån fyra frågeställningar: “vad upplever lärare som gott ledarskap i klassrummet”, “vilka förutsättningar upplever lärare att de har för att bedriva ett gott ledarskap i klassrummet”, “finns det situationer där lärare upplever att de inte har förutsättningar att hantera med hjälp av gott ledarskap i klassrummet” och “vilka tillvägagångssätt har lärarna för att hantera de situationer där deras ledarskap utmanas i klassrummet”. LÄS MER

 5. 5. "Samverkan - det är grundpelaren" : En kvalitativ studie utifrån samverkan mellan specialpedagoger och lärare runt det proaktiva arbetet på lågstadiet.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Susan Verlinden; Annica Thörn; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Thörn, Annica och Verlinden, Susan (2022). ”Samverkan - det är grundpelaren.” Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER