Sökning: "metod textanalys Persson"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade orden metod textanalys Persson.

 1. 1. BARN TILL FÖRÄLDER I MISSBRUK - TRE MYNDIGHETERS RIKTLINJER FÖR HUR SKOLAN SKA ARBETA FÖR ATT UPPMÄRKSAMMA BARNEN

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Kajsa Persson; Jackie Rietz; [2019]
  Nyckelord :anhörig; barn; missbruk; folkhälsomyndigheten; roll; skolverket; Socialstyrelsen; stigma;

  Sammanfattning : Abstrakt Bakgrund: Många barn i Sverige lever med en förälder i missbruk vilket medför mycket ansvar, stress och oro. Barn i missbrukarhem har en ökad risk att drabbas av psykisk ohälsa. Skolpersonal är de som träffar dessa barn i deras vardag och har stor möjlighet att upptäcka deras familjesituation. LÄS MER

 2. 2. Att genomgå en hysterektomi med fokus på livskvalité : En kvalitativ litteraturstudie om kvinnors erfarenheter

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap

  Författare :Denise Persson; Madeleine Seibel; [2019]
  Nyckelord :Erfarenhet; hysterektomi; information; livskvalitet;

  Sammanfattning : Bakgrund: En av tio kvinnor opererar bort sin livmoder i Sverige. Skälet till detta kan vara både maligna (icke godartade) och benigna (godartade) orsaker. Kvinnors livskvalité kan påverkas i samband med en hysterektomi, därför kan det vara viktigt att få lärdom hur kvinnors erfarenheter kan spegla livet i samband med en hysterektomi. LÄS MER

 3. 3. ”Jag lär mig mer när jag kommer ihåg det” En studie om varierad lärmiljö

  Master-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Kristina Persson; [2019]
  Nyckelord :Lärmiljö; Närmiljö; skriva; utepedagogik; variation;

  Sammanfattning : Persson, Kristina (2019). ”Jag lär mig mer när jag kommer ihåg”. Speciallärarprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 4. 4. Finns politisk ideologi med när sjukvården ska styras? : En studie av omorganiseringen av specialistvården, genom hälso-och sjukvårdsnämndens beslutsprocess.

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Josefin Persson; [2019]
  Nyckelord :Politisk ideologi; liberalism; socialism; den tredje vägen; sjukvårdsorganisation; landstingspolitiker; omorganisering.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka vilken betydelse ideologi har när politiska beslut tas inom sjukvårdspolitiken, om det går att utläsa en ideologisk tanke bakom beslutsfattande inom hälso- och sjukvårdsnämnden i Västernorrlands region. Undersökningen baseras på protokoll från nämnden under perioden januari 2015 – december 2017, under denna period sker en omorganisering inom specialistvården i Västernorrland, där delar av Sollefteå sjukhus avvecklas och det sker en uppstart av länsövergripande verksamheter istället för tre självstyrande sjukhus. LÄS MER

 5. 5. ATT SKAPA SKULD OCH MEDLIDANDE FÖR ATT ÖKA DONATIONER - En kvalitativ textanalys av två välgörenhetsorganisationers arbete med storytelling i sina kampanjfilmer

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Linnéa Andersson; Ebba Persson; [2018-09-12]
  Nyckelord :Storytelling; reklam; välgörenhetsorganisationer; marknadisering;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet är att ge en fördjupad förståelse för hur storytelling används somkommunikativt grepp bland välgörenhetsorganisationer.Teori: Studiens teoretiska ramverk utgörs av narrativ teori, tillsammans medteori om retorik och semiotik.Metod: Kvalitativ textanalys. LÄS MER