Sökning: "metoder för övergångar"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden metoder för övergångar.

 1. 1. Övergång mellan förskola och förskoleklass för barn i behov av särskilt stöd - en kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Diana Jonsson; Lindquist Rebecca; [2020-03-02]
  Nyckelord :förskola; förskoleklass; barn i behov av särskilt stöd; metoder för övergångar;

  Sammanfattning : SyfteDet övergripande syftet med denna studie är att undersöka och belysa frågor kring övergången mellan förskola och förskoleklass, och i synnerhet för barn i behov av särskilt stöd. Av särskild vikt är att diskutera de möjligheter och hinder som pedagoger upplever i samband med övergångarna och hur dessa kan bli effektivare för att optimalt främja barnens fortsatta lärande och utveckling. LÄS MER

 2. 2. Övergång och samverkan till och från förskoleklass

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Anna Bengtsson; Linda Torstensson; [2019]
  Nyckelord :Förskola; förskoleklass; organisation; planer; skola; övergångar;

  Sammanfattning : I studien granskas övergången till och från förskoleklass utifrån övergångsplaner som finns i en utvald kommun. Syftet med studien är att få svar på om pedagogerna i förskoleklass anser att övergångsplaner och information som delas med dem inför ett nytt läsår är till hjälp för dem i deras fortsatta arbete med en ny elevgrupp, samt hur elever i behov av särskilt stöd synliggörs i övergången. LÄS MER

 3. 3. "Vad händer på fritids idag?" : Ett utvecklingsarbete om samlingar som övergångsmetod

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Niclas Karlsson; [2019]
  Nyckelord :Aktionsforskning; Fritidshem; Samlingar; Övergångar;

  Sammanfattning : Under fem veckor genomfördes detta utvecklingsarbete som var förankrat i aktionsforskning. Syftet med utvecklingsarbetet var att genom samlingar som övergångsmetod skapa tydlighet för eleverna. Arbetet är förankrat i aktionsforskning och genomfördes under en period av fem veckor. Eleverna som deltog gick i första och andra klass. LÄS MER

 4. 4. Hyperloop in Sweden : Evaluating Hyperloops Viability in the Swedish Context

  Master-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.); KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Författare :Fredrik Magnusson; Fredrik Widegren; [2018]
  Nyckelord :Hyperloop; Hyperloop in Sweden; Transportation; Infrastructure; Transport Market Dynamics; The Swedish Transport Market; New Mode of Transportation; Emerging Technologies; Disruptive Innovation; Diffusion of Innovation; Characteristics of Diffusion; Technical Transition; Socio-technical Transition; Transformational Pressure; Window of Opportunity; Multi-Level Perspective MLP ; Technology Readiness Level TRL ; Hyperloop; Hyperloop i Sverige; Transport; Infrastruktur; Transportmarknadens Dynamik; Den Svenska Transportmarknaden; Nya Transportsätt; Framväxande Teknik; Disruptiv Innovation; Diffusion av Innovation; Egenskaper för Spridning av Innovation; Teknisk övergångsteori; Socio-teknisk övergångsteori; Transformationstryck; Möjlighetsfönster; Perspektiv i Multipla Nivåer MLP ; Teknisk Mogenhetsnivå TRL ;

  Sammanfattning : Transportations role in society is increasingly important and today it has a prominent role in business, citizens lives as well as in the world economy. The increasing globalization and urbanization puts significant pressure on the existing transport system, with increasing demand for high-speed travel. LÄS MER

 5. 5. Improvement of an advanced kinetic Monte Carlo algorithm through storing and recycling factorised transition matrices

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Thomas Vanacker; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The Kinetic Monte Carlo algorithm is a universal method to simulate the evolution of systems governed by a master equation. However, this approach is severely limited by the kinetic trapping of the simulated trajectories in low energy basins. LÄS MER