Sökning: "metoder för kartläggning av krav"

Visar resultat 1 - 5 av 32 uppsatser innehållade orden metoder för kartläggning av krav.

 1. 1. Kartläggning av klimatarbete och klimatkrav i elnätsbranschen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Energy and Technology

  Författare :Marcus Blomberg; [2022]
  Nyckelord :klimatpåverkan; elnät; offentlig upphandling; livscykelanalys; Green House gas protocol; scope 3;

  Sammanfattning : The climate change is a growing issue that is put high up on the agenda for countries as well as businesses. In 2015 both EU and Sweden initiated joint initiatives to actively promote reduction of climate impact and stop the increase in global temperature. LÄS MER

 2. 2. Placemaking på Värnhemstorget : Betydelsen av feministisk stadsplanering, för en socialt hållbar stadsutveckling

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för Urbana Studier (US)

  Författare :Embla Niemi; Lovisa Gyllenswärd; [2021]
  Nyckelord :Placemaking; Feminist urbanism; Safety; Inclusion; Urbanization; Jan Gehl; Malmö; Värnhemstorget; Placemaking; Feministisk stadsplanering; Trygghet; Inkludering; Urbanisering; Jan Gehl; Malmö; Värnhemstorget;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Det finns en problematik med städer som innehåller otrygga och exkluderande stadsrum,eftersom den demokratiska rätten till staden då hotas. Problemet grundar sig i detstrukturella förtryck mot personer som skiljer sig från den förväntade normen kring kön,etnisk tillhörighet, klass, sexualitet, funktionsvariationer samt könsidentitet och könsuttryck(Almén 2014). LÄS MER

 3. 3. Kartläggning av användandet av komplementära och alternativa veterinärmedicinska behandlingsmetoder för hästar i Sverige : en enkätstudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Karin Gilberg; [2021]
  Nyckelord :KAVM; KAM; komplementär; alternativ; behandlingsmetod; veterinärmedicin; integrativ; rehabilitering; terapeut;

  Sammanfattning : Behandlingsmetoder som ligger utanför den etablerade veterinära skolmedicinen kallas ofta för komplementär och alternativ veterinärmedicin (KAVM). Metoderna är många och en del befinner sig långt från skolmedicinen medan andra är på gränsen till att vara skolmedicinska. LÄS MER

 4. 4. Social hållbarhet i fastighetsbranschen : En kartläggning av hur svenska fastighetsföretags definition av social hållbarhet påverkar deras arbete

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Olivia Nygren; Malin Lagerholm; [2021]
  Nyckelord :Social Sustainability; Definition; Housing Sector; Real Estate Industry; Social hållbarhet; Definition; Bostadssektorn; Fastighetsbranschen;

  Sammanfattning : Sedan årtionden tillbaka har begreppet hållbar utveckling varit en stor del av samhällsdiskussionen. Begreppet handlar om de tre dimensionerna ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. LÄS MER

 5. 5. Requirement Management in Product Development in B2B : A Study on the Process of Capturing Customer Requirements

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :ILAKIA AMIRTHALINGAM; NADJA ZAHIRALDINNI; [2020]
  Nyckelord :Customer involvement; customer integration; product development; software development; international customers; obstacles; customer relationship; customer requirement; customer need; methods for mapping requirements; Kundinvolvering; kundintegration; produktutveckling; mjukvaruutveckling; internationella kunder; hinder vid kundinvolvering; kundrelation; kundkrav; kundbehov; metoder för kartläggning av krav;

  Sammanfattning : Our world is ever-changing hence the surroundings ought to develop accordingly. This applies particularly to the product development process and therefore, it is of high priority to adapt to the changes. This can be achieved by observing the market and especially the customers. LÄS MER