Sökning: "metoder filmanalys"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden metoder filmanalys.

 1. 1. Tecknande analys : VISUELLA METODER FÖR ANALYS AV BILD- OCH RÖRLIG BILD

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Konstfack/IBIS - Institutionen för bild- och slöjdpedagogik

  Författare :Ylva Svensson; [2017]
  Nyckelord :Multimodalitet. Bildanalys. Filmanalys. Didaktik. Dekonstruktion.;

  Sammanfattning : Världen omkring oss är bild-intensiv och därför betonas vikten av en förmågan att uttryckaoss med och tolka bilder. Tranvänder vi i högsta grad fortfarande språkliga verktyg för attanalysera bilder. LÄS MER

 2. 2. From Snow White to Frozen : An evaluation of popular gender representation indicators applied to Disney’s princess films

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation

  Författare :Johan Nyh; [2015]
  Nyckelord :Disney; princesses; Disney princesses; gender; Bechdel; Bechdel test; Walt Disney; Pixar; Frozen; children; girl; culture; gender representations; talk time; talktime; gendertimer; equality; content analysis; female; feminism; feminist; gender role; socialization model; gender role socialization model; passive; domestic; active; media; post-feminist; gender role portrayals; key measures; popular; nature or nurture; genes or environment; gender differences; expressions of gender; gender experiments; neurological; brain; plasticity; constructivist; cultivation theory; social cognitive theory; quantitative; quantitative measures; quantitative methods; stereotypes; stereotype; stereotypical; women; character count; biological sex; biological gender; metrics; femininity; textual analysis; submissive; submissive behaviour; independence; daddy s girl; patriarchy; patriarchal; patriarchal approval; wicked women; old wicked women; wicked witch; male; masculine; masculine characteristics; feminine characteristics; genders; marrying; marriage; love at first sight; empowerment; fairy tale; fairy tales; film; movie; films; movies; Mulan; Pocahontas; Snow White; Snow White and the seven dwarfs; Cinderella; Sleeping Beauty; Little Mermaid; The Little Mermaid; Beauty and the Beast; Aladdin; Tangled; Brave; Frozen; The Princess and the Frog; Merida; relationship; relationship formation; true love; true love s kiss; sisterhood; sisterly; Grimm; Grimm brothers; parental approval; matriarchal approval; matriarchal; matriarchy; stereotyping; evil queen; rate; rater; rating; measure; measuring; wicked stepmother; binary gender; gender binarity; binary genders; gender identities; gender identity; gender identity formation; identity formation; animation; cell animation; the Smurfette principle; strong women; strong girls; girlie; positivism; positivistic; film studies; analysis; analyses; antagonism; action; coding; cultivation effect; cultivation effects; socialization effect; socialization effects; coded content analysis; simple metrics; cognition theory; connotations; cultivation theory; socialization theory; depictions of femininity; plasticity; human brain; damsels in distress; feminist research; inequality; gender inequality; media studies; heroines; mass media; social media; images of women; woman as image; reading; interpretation; modern day fairy tales; Disney; prinsessor; Disneyprinsessor; Disney-prinsessor; kön; genus; genusvetenskap; Bechdel; Bechdel test; Bechdeltest; Bechdeltestet; Walt Disney; Pixar; Frost; barn; flickor; kulturuppväxt; representationer; skildringar; intryck; taltid; talk time; talktime; gendertimer; jämlikhet; innehållsanalys; feminin; feminism; könsroll; könsroller; socialisering; socialiseringsmodellen; passiv; hushållsarbete; aktiv; media; post-feministisk; postfemininstisk; nyckeltal; populärvetenskaplig; populärvetenskapligt; naturen; uppväxt eller gener; gener eller upppväxt; uppfostran; genetik; könsskillnader; könsuttryck; experiment; hjärnan; plasticitet; konstruktivism; kultivationsteori; kognitiv teori; kvantitativ; kvantitativa mått; kvantitativa metoder; stereotyper; stereotyp; stereotypisk; kvinnnor; kvinna; kön; biologiskt kön; mått; nyckeltal; femininitet; textanalys; filmanalys; kuvad; underkastad; submissiv; oberoende; pappas flicka; patriarkat; patriarkisk; patriarkalt godkännande; manlig; maskulin; kön; genus; äktenskap; kärlek vid första ögonkastet; saga; sagor; bröderna Grimm; film; Mulan; Pocahontas; Snövit och de sju dvärgarna; Askungen; Törnrosa; Den lilla Sjöjungfrun; Skönheten och Odjuret; Aladdin; Trassel; Modig; Frost; Prinsessan och Grodan; Merida; förhållanden; sann kärlek; Grimm; matriark; matriarkisk; patriarkalt godkännande; matriarkalt godkännande; bedöma; betygsätta; mått; mäta; ond styvmor; binära kön; könsidentitet; könsidentiteter; animation; Smurfan; starka kvinnor; starka flickor; positivistisk; positivism; filmvetenskap; filmstudier; antagonism; protagonist; hjältinna; kodning; kultivationseffekten; socialiseringseffekten; socialisationseffekten; kodad innehållsanalys; förenklade mått; kognitiv teori; konnotationer; konnotera; feministisk forskning; könsbalans; mediastudier; mediestudier; massmedia; social media; bilder av kvinnor; kvinnan som bild; images of women; woman as image; reading; interpretation; modern day fairy tales; tolkning;

  Sammanfattning : Simple content analysis methods, such as the Bechdel test and measuring percentage of female talk time or characters, have seen a surge of attention from mainstream media and in social media the last couple of years. Underlying assumptions are generally shared with the gender role socialization model and consequently, an importance is stated, due to a high degree to which impressions from media shape in particular young children’s identification processes. LÄS MER

 3. 3. Celebrity Endorsement : En kvalitativ analys av Viktväktarnas reklamfilmer.

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/JMK

  Författare :Hedda Broman; [2015]
  Nyckelord :Celebrity Endorsement; Viktväktarna; celebritet; identifikation; aspirationgrupp; psykologiska övertalningsprinciper;

  Sammanfattning : Uppsatsen syfte är att analysera vad det är för skillnader med att marknadsföra en produkt eller tjänst med eller utan Celebrity Endorsement. Jag har även analyserat hur varumärket framställs genom att använda Celebrity Endorsement metoden. För att förtydliga min analys har jag granskat två reklamfilmer av Viktväktarna. LÄS MER

 4. 4. Landskapet genom linsen : ett panorama över bakgrundens betydelse i dukens odysséer

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Jenny Barrett; [2014]
  Nyckelord :landskap; film; filmkonst; kinematografi; Återkomsten Vozvrashchenie ; The Straight Story; roadmovies; landskapsbilden; filmanalys; bildanalys; filmisk allegori;

  Sammanfattning : En ofta förbisedd aspekt inom filmkonsten är hur landskapet kan samspela med och inverka på handlingen och manifestera huvudkaraktärernas känsloliv. Uppsatsen syftar till att skapa en djupare förståelse för den roll landskapet spelar i film utifrån en detaljstudie av två personligt utvalada roadmovies; Återkomsten (A. LÄS MER

 5. 5. Astrid Lindgrens filmer som komplement till de läromedel som finns i ämnet livskunskap

  Kandidat-uppsats,

  Författare : [2012]
  Nyckelord :Livskunskap; Astrid Lindgren; tv; värdegrund; ;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att undersöka hur Astrid Lindgrens filmberättelser kan vara ett komplement till deläromedel som används i ämnet som kommit att kallas livskunskap. Huvudfrågorna är varför just AstridLindgrens filmer är användbara i detta ämne samt på vilket sätt vi som pedagoger kan använda oss av dem i vårundervisning. LÄS MER