Sökning: "metoder inom socialpedagogik"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden metoder inom socialpedagogik.

 1. 1. Socialt arbete och våldsbejakande extremism i förhållande till unga och unga vuxna : ”det kan se ut som att det är GAIS mot Blåvitt fast skrapar du på ytan så är det kanske egentligen AFA mot nazistiska…”

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för socialt arbete och socialpedagogik

  Författare :Anders Hybbinette; Sandra Andersson; [2021]
  Nyckelord :socialt arbete; våldsbejakande extremism; förebygga våldsbejakande extremism; social resiliens; organiserad brottslighet;

  Sammanfattning : Studier visar att våldsbejakande extremism (VBE) är ett samhällsaktuellt område. Socialtjänstens uppdrag är att bedriva ett förebyggande arbete för att främja ungas utveckling och välmående. LÄS MER

 2. 2. Socialarbetarens utmaning med den digitala transformationen : En kvalitativ studie om hur socialarbetare arbetar förebyggande och stöttande emot nätkränkningar bland ungdomar

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för socialt arbete och socialpedagogik; Högskolan Väst/Avdelningen för socialt arbete och socialpedagogik

  Författare :Emelie Djerf; Malin Jonsson; [2020]
  Nyckelord :Ungdomar; Kränkningar; Internet; Förebyggande; Stöttande; Socialpedagogik;

  Sammanfattning : Att vara närvarande i den digitala världen är en del av ungdomars naturliga vardag. En följd av det är att olika kränkningar har bytt form till att ske på nätet. Under senare åren har man sett en ökning av nätkränkningar, vilket medför att många ungdomar blivit negativt påverkade. LÄS MER

 3. 3. Att möjliggöra brukarinflytande och delaktighet med hjälp av Individens behov i centrum - IBIC

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för socialt arbete och socialpedagogik; Högskolan Väst/Avdelningen för socialt arbete och socialpedagogik

  Författare :Sebastian Sjöström; Tommy Schreiner; [2019]
  Nyckelord :Brukarinflytande; Delaktighet; Empowerment; IBIC; Socialpsykiatri;

  Sammanfattning : Syfte: Den här studien syftar till att undersöka professionellas erfarenheter av att använda Individens behov i centrum, IBIC, som verktyg för ökat brukarinflytande i verksamheter inom socialpsykiatrin. Metod: Studien är kvalitativ och har genomförts med hjälp utav intervjuer som grundar sig på en standardiserad intervju guide med öppna frågor. LÄS MER

 4. 4. Pedagogiskt arbete på gruppboende inom Omsorgsförvaltningen för funktionshindrade

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap

  Författare :Denise Wallin; [2019]
  Nyckelord :delaktighet; lärande; socialpedagogik; tydlighet; uppmuntran;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att öka kunskapen om pedagogik som används på gruppboenden med LSS (SFS 1993:387) och hur det karaktäriseras i arbetet. Utifrån detta gjordes en kvalitativ intervjustudie med fem personal som arbetar på ett gruppboende inom LSS, Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade. LÄS MER

 5. 5. Socialpedagogik i tvångsvård : professionellas syn på delaktighet och motivation inom LVM

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Högskolan Väst/Högskolan VästAvd för socialpedagogik och sociologi

  Författare :Anna Mattsson; [2011]
  Nyckelord :Socialpedagogik; tvångsvård; LVM; empowerment; KASAM; delaktighet; motivation; förändring;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att belysa och jämföra hur olika professionella tänker kring socialpedagogik och tvångsvård, hur motiveras klienter till att bli delaktiga i sitt förändringsarbete. Vidare är syftet även att lyfta tankar från yrkesverksamma kring människor som "hamnar mellan stolarna". LÄS MER