Sökning: "metodstöd"

Visar resultat 1 - 5 av 27 uppsatser innehållade ordet metodstöd.

 1. 1. Underåriga i periferin av den antagonistiska miljön : Orosanmälningar upprättade av poliser i yttre tjänst gällande den antagonistiska miljön och tillämpat metodstöd

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Enheten för polisutbildning vid Umeå universitet; Umeå universitet/Enheten för polisutbildning vid Umeå universitet

  Författare :Caroline Kinnå; Andreas Lekare; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The Swedish Police Authority have a wide assortment of tasks as given to them by the legislatures to prevent and prohibit crime. The main task of the authority is to increase public safety and maintain general order with the overall intention to contribute to the public movement towards justice and security. LÄS MER

 2. 2. Regionala målbilder för hållbara transporter

  Master-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :David Lindh; [2019]
  Nyckelord :-pedestrian; cycling- and public transport; climate change; public transport organizations.; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : As a climate tool, investments in pedestrian, bicycle and public transport can be important for reducing climate emissions while investments in these sustainable modes of transport can have more effects to achieve other sustainability goals such as public health, reduced noise, greener outdoor environments, reduced particle emissions and space for creative urban planning. How does a selection of Swedish regions differ in terms of investments in pedestrian, bicycle and public transport compared to the regional goals for sustainable transport? This report examines this issue and whether there are links between decided investments and broader narratives to the level of investments being made. LÄS MER

 3. 3. Polismyndighetens utredning av sexuellt digitalt våld mot barn : En kvalitativ studie om praktikers upplevelser och erfarenheter kring hinder och förutsättningar i utredningsarbetet samt praktikernas eventuella påverkan av arbetet

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Cecilia Markfjärd; Diana Mehanna; Jennie Olofsson; [2019]
  Nyckelord :sexual digital violence; investigative work; impact; possibility of increasing efficiency; Regional cyber crime centre; Police authority.; sexuellt digitalt våld; utredningsarbete; effektiviseringsmöjligheter; påverkan; Regionalt IT-brottscentrum; Polismyndigheten.;

  Sammanfattning : Föreliggande studie har genom nio semi-strukturerade kvalitativa intervjuer undersökt utredares, förundersökningsledares samt åklagares upplevelser och erfarenheter inom Polismyndighetens utredningsarbete, vad gäller sexuellt digitalt våld mot barn (under 18 år). Detta för att eventuellt kunna identifiera möjliga utvecklingsområden inom utredningsarbetet vad gäller att skicka oönskade nakenbilder samt att otillåtet sprida nakenbilder på någon annan. LÄS MER

 4. 4. Viktigt men ganska ”oballt” : En kvalitativ studie om hur poliser förhåller sig till samt hanterar brottstypen våld i nära relation

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Kriminologi; Högskolan i Gävle/Kriminologi

  Författare :Sofie Kjellver; Hanna Tryde; [2018]
  Nyckelord :Family violence; police approaches attitudes; police crime handling; våld i nära relation; polisers förhållningssätt attityder; polisers brottshantering;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att studera polisers uppfattningar kring förhållningssätt till våld i nära relation samt till hur brottstypen hanteras av poliser. I studien genomfördes semistrukturerade intervjuer med sex poliser som i sitt arbete påträffade och hanterade brottstypen. LÄS MER

 5. 5. Kommunpolis - Ett steg närmare medborgaren? : Upplevda resurser, kunskap och stöd för en ny polisiär funktion

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Kriminologi; Högskolan i Gävle/Kriminologi

  Författare :Andreas Reiman; Daniel Hall; [2017]
  Nyckelord :Community Police; collaboration; prerequisites; Kommunpolis; samverkan; förutsättningar;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats var att undersöka hur kommunpolisen uppfattade sina förutsättningar att utföra sitt uppdrag. Vi undersökte samtidigt om kommunpolisernas upplevelser kunde bekräftas av lokalpolischefer samt kommunanställda med samverkans/säkerhetsansvar. LÄS MER