Sökning: "metodsynsätt"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet metodsynsätt.

 1. 1. Ökad förståelse för controllerollen : Dess styrning, dubbelsidighet och funktion inomorganisationsstrukturen

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Företagsekonomi; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Josefine Holmert; Jacob Juvon; [2015]
  Nyckelord :Controller role; organizational structure; Controllerrollen; organisationsstrukturen;

  Sammanfattning : The controller role is a principal part of all bigger organizations and through the years ithas been discussed whether the controllers main responsibility is towards the highermanagement or if its priorities should be towards the local management. The differentinterests can in its turn be incompatible which leads to the view that the controller canbe seen as having problematic dual responsibilities. LÄS MER

 2. 2. Miljöinvesteringar - Framtidens investeringar?

  Magister-uppsats, Institutionen för ekonomi

  Författare :Joakim Tuvér; Mattias Fredriksson; [2009]
  Nyckelord :Miljöinvesteringar; Miljöarbete; Miljöledningssystem; Beräkning; Värdering;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie är att belysa hur 4 olika företag ser på miljöinvesteringar, samt vad som påverkar valet av dessa ur en företagsekonomisk synvinkel. Vi vill också ta reda på vilka investeringar som görs för att utveckla miljöarbetet på företaget samt vilka faktorer som påverkar valet av investeringar för miljön. LÄS MER

 3. 3. IT-stödda balanserade styrkort

  D-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Torbjörn Bäversand; [2004]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Balanserade styrkort är förmodlingen det verksamhetsstyrningsinstrument som under senare år haft störst genomslagskraft i världen. Framförallt stora globala organisationer behöver idag IT-stöd för att implementera det balanserade styrkortet. LÄS MER

 4. 4. Stora möjligheter för små företag – nätverket som resurskälla vid produktutveckling på Tritello

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Henrik Paulsson; Åsa Jönsson; [2003]
  Nyckelord :Produktutveckling; Produktutvecklingsstrategi; Resurser; Nätverk; Små företag; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Problemdiskussion: Fallföretaget Tritello har resursproblem i sitt produktutvecklingsarbete. För att utreda detta ställs Ett antal frågor som behandlar kartläggningen av företaget, utformningen av en arbetsmodell för produktutveckling, hur produktutveckling i nätverk kan vara en lösning på företagets resursproblem samt hur arbetet med produktutvecklingsstrategin bör bedrivas. LÄS MER