Sökning: "metonymier"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade ordet metonymier.

 1. 1. Metaphor and Metonymy Related to the Concept of Anger in the Television Series Teenage Mutant Ninja Turtles

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

  Författare :Marleen Hermansson; [2018]
  Nyckelord :Pictorial runes; visual metaphors; animated film; manga; multimodality;

  Sammanfattning : This study explores uses of metaphor and metonymy related to the concept of anger in the American television series Teenage Mutant Ninja Turtles from 2012. The theoretical framework of the study is Conceptual Metaphor Theory. The data consists of metaphors and metonymies in the verbal and the pictorial mode. LÄS MER

 2. 2. Döden är en kolja : Metaforanalys i modern svensk skräcklitteratur

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora; Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Alexander Bigenius; Sven Didricksson; [2017]
  Nyckelord :svensk skräcklitteratur; konceptuella metaforer; metaforer; bildspråk; metaforanalys; Anders Fager; John Ajvide Lindqvist.;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att studera bildspråket i fyra skräcknoveller av John Ajvide Lindqvist och Anders Fager. De utvalda novellerna av Lindqvist är "By på höjden" (2006) och "Majken" (2006), samt "En punkt på Västerbron" (2011) och "Pigornas trappa" (2011) av Fager. LÄS MER

 3. 3. En resa genom det litterära fältet : En analys av metaforanvändning och andra stiltermer i två romaner av Kerstin Ekman

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora; Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Emma Lillevang; Kornelia Dunkels; [2017]
  Nyckelord :Metaphor Identification Process Vrije Universiteit; MIPVU; metaforer; liknelser; metonymier; Kerstin Ekman; 30 meter mord; Händelser vid vatten;

  Sammanfattning : Pierre Bourdieu (2000) skrev om det smala och det breda litterära fältet och menade att det anses vara prestigefyllt att tillhöra det förra. Ju mindre kvantitet författare säljer, desto mer status får de. Kerstin Ekman debuterade med en genrekonventionell deckare och bör- jade således med att tillhöra det breda fältet. LÄS MER

 4. 4. EN VANDRING LÄNGS METAFORERNAS STIG : EROTIK & KRIG

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora; Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Natalie Forslind; Matilda Larsson; [2016]
  Nyckelord :Konceptuella metaforer; metaforanalys; krig; erotik; Johanne Hildebrandt; svenska språket; språkvetenskap;

  Sammanfattning : Uppsatsen är en komparativ analys av konceptuella metaforer inom erotik- respektive krigsscener i romanen Saga från Valhalla, skriven av Johanne Hildebrandt. Syftet är att reda ut vilka metaforer som används och hur de kopplas till Lakoff och Johnsons teori om konceptuella metaforer. LÄS MER

 5. 5. Vilken underbar värld vi förstörde... : Historiebruk i postapokalyptisk fiktion, exemplet Metro 2033

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Klas Almroth; [2014]
  Nyckelord :Post-apocalypse; eschatology; speculative fiction; use of history; Metro 2033; Dimitrii Glukhovskii; chronotope; Science-fiction; Postapokalyps; eskatologi; spekulativ fiktion; historiebruk; Metro 2033; Dimitrij Gluchovskij; kronotop; science-fiction;

  Sammanfattning : Uppsatsen ämnar utforska hur den postapokalyptiska genren brukar historia. Detta görs genom en läsning av Dimitrij Gluchovskijs Metro 2033 (2009), utifrån Espmarks syn på dialogicitet och Aronssons historiebruksteoretiska tankar, där historiskt meningsskapande med olika syften blir till genom berättelser i former som större narrativ, metaforer, metonymier och symboler. LÄS MER