Sökning: "metronidazol"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet metronidazol.

 1. 1. Diagnos och behandling av Giardia duodenalis i en naturligt infekterad hundkoloni

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Julia Svensson; [2021]
  Nyckelord :Giardia; hund; behandling; fenbendazol; metronidazol;

  Sammanfattning : Giardia duodenalis är en flagellat som koloniserar främre tunntarmen och det är en vanlig parasit hos hundar över hela världen. Symptombilden vid giardiainfektion varierar då patogenesen för giardiasis är multifaktoriell och beror på faktorer hos både värddjuret och parasiten. G. LÄS MER

 2. 2. Förskrivning av antibiotika till hund vid veterinärhögskolan i Nantes, Frankrike

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Oskar Nilsson; [2007]
  Nyckelord :antibiotikaförskrivning; hund; frankrike;

  Sammanfattning : The purpose of this retrospective study was to investigate the prescription of antibiotics to dogs at the small animal clinic at Ecole Nationale Vétérinaire, Nantes, France. The purpose was also to compare the possible prescription patterns in France with those seen in a similar study by Petersson (2003) at the small animal clinic at the Swedish University of Agricultural Sciences, Uppsala. LÄS MER