Sökning: "metso sundsvall"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden metso sundsvall.

 1. 1. Optimering av ventilationsbehovet till tvättapparat

  M1-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

  Författare :Fredrik Eriksson; [2011]
  Nyckelord :relativ fuktighet; Ångläckage; Ventilation; Avdunstning;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete är att undersöka om det går att minska frånluftsventilationen till tvättapparater för pappersmassaindustrin. Genom att mäta flödet för frånluftsventilationen och mätinstrument vid ångläckaget har undersökningar gjorts om det går att minska frånluftsventilationen. LÄS MER

 2. 2. 3D-modell av torkcyklon : Examensarbete på Metso Panelboard AB i Sundsvall

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Ingenjörshögskolan

  Författare :Kristofer Westbergh; [2008]
  Nyckelord :konstruktion; maskinteknik; CAD; torkcyklon;

  Sammanfattning : This Bachelor of Science thesis was carried out at Metso Panelboard AB, located inSundsvall, Sweden. The work lasted for 10 weeks and began at the end of February 2007.Metso Panelboard is one of the leading suppliers of complete lines, single machines,engineering knowledge and after-market services to the fibreboard industries. LÄS MER

 3. 3. Utveckling av mothållssystem till valsar

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Patrik Svarts; [2006]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This Master Thesis is a product development project that has been carried out incooperation with Metso Paper Sundsvall AB. The task has been to develop a holdingsolution that generates force between two rolls and to evaluate the new solution withrespect to functionality, manufacturing, structural stability, costs, assembly etc. LÄS MER

 4. 4. Effekter av att införa Ständiga förbättringar : En fallstudie av förändringsprocessen vid implementering av ISO 9001:2000 genom kvalitetsprojektet BIKE på Metso Paper Service i Sundsvall

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Ekonomiska institutionen

  Författare :Yngve Neselius; [2004]
  Nyckelord :Business and economics; ISO 9000; ISO 9001; ISO 9000:2000; ISO 9001:2000; Changing process; Continuous Improvements; Project; Effective teams; Quality; Ekonomi;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis has been to investigate the effect of introducing the qualitystandard ISO 9001:2000 at Metso Paper Service in Sundsvall. The investigation has been focused on implementation of the new method of work, Continuous improvements. LÄS MER