Sökning: "mexico"

Visar resultat 1 - 5 av 317 uppsatser innehållade ordet mexico.

 1. 1. Pro-life, Positioning and Imperialism - A Critical Discourse Analysis of U.S. Foreign Aid Statements on Abortion and Reproductive Health

  Master-uppsats, Lunds universitet/Graduate School

  Författare :Charlotte German; [2020]
  Nyckelord :United States of America; Foreign Aid; Abortion; Critical Discourse Analysis; Postcolonial Feminist Theory; Social Sciences;

  Sammanfattning : This thesis uses Critical Discourse Analysis to explore how the practice of abortion is defined and created in U.S. presidential administrations’ statements on foreign aid, how the discourses regarding abortion and reproductive health have changed between 1984-2019 and how the U.S. LÄS MER

 2. 2. Black metal och provokation: en autenticitetsdiskurs

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för musik och bild (MB)

  Författare :Sandy Fännfors; [2020]
  Nyckelord :Black metal; musikanalys; autenticitet; diskursanalys; irak; sverige; mexico; musik; subkulturellt kapital; kulturpolitik; provokation; semiotisk musikanalys; marduk; funereal moon; janaza;

  Sammanfattning : Varför är black metal provokativt? Vad i subkulturen och musiken provocerar? För att besvara detta är arbetet indelat i två delar. Den första delen utgår från en autenticitetsdiskurs och undersöker black metal som kulturellt fenomen. Här ligger fokus på black metal som subkultur med dess tillhörande historik. LÄS MER

 3. 3. Culture’s influence on Emotional Intelligence among leaders in Multinational teams : A Qualitative study with a focus on Mexico and Sweden

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Linda Karlsson; Kayleigh Shepherd; [2020]
  Nyckelord :Emotional Intelligence; Culture; Cross-cultural management; Multinational teams; Leaders;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis was to analyze culture’s influence on emotional intelligence between Mexican and Swedish leaders among multinational teams. The theoretical chapter has presented relevant theories relating to the field of research. Starting with globalization and internationalization, continuing with leadership and management. LÄS MER

 4. 4. The widespread use of public consultations and its impact on the rule of law and democracy : Its current effects in Mexico

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Adolfo Canales Muños; [2020]
  Nyckelord :Public Consultations; Direct Democracy; Legality; AMLO; Mexico;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Optimering av produktionsflöde för hematologiinstrument på Boule Medical AB : Taktning av en manuell monteringslina

  M1-uppsats, KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML); KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML)

  Författare :Houmam Ben Hayun; Kenneth Perera Van Der Wall; [2020]
  Nyckelord :LEAN; Takt Time; Layout; LEAN; Takttid; Layout;

  Sammanfattning : Boule Medical AB producerar hematologiinstrument och tillbehör för blodcellsräkning och är en del av koncernen Boule Diagnostics AB. Företaget verkar på en global marknad med kontor i Sverige, USA, Mexiko och Ryssland. Instrumentproduktionen är idag uppdelad i manuella monteringsstationer. LÄS MER