Sökning: "mice"

Visar resultat 1 - 5 av 171 uppsatser innehållade ordet mice.

 1. 1. REGIONAL SPECIALIZATION OF THEADAPTIVE IMMUNE SYSTEM WITHIN THEHUMAN GUT

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för medicinska vetenskaper

  Författare :Yolanda Vikberg Martínez; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Background The human intestine is the largest immune organ in the human body and is constantly exposedto a great number of antigens and bacteria. This requires a balance between tolerogenic andimmunogenic responses to avoid inflammation. LÄS MER

 2. 2. “Even Mice Can Roar” - En analys av Alliance of Small Island States inflytande i internationell klimatpolitik med fokus på det långsiktiga temperaturmålet.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Alice Herrström; [2019]
  Nyckelord :Alliance of Small Island States AOSIS ; internationell klimatpolitik; långsiktigt temperaturmål; Pierre Bourdieu; symbolisk makt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This thesis aims at analyzing Alliance of Small Island States’ influence and leverage in international climate negotiations with the purpose of widening the understanding of power relations and structures in international climate politics. The theoretical framework for the paper is Pierre Bourdieu’s theory on symbolic capital and the thesis studies Alliance of Small Islands States part in the process of negotiating an ambitious long-term temperature goal in the Paris agreement with the hypothesis that Alliance of Small Island States procured and exercised symbolic power in that process. LÄS MER

 3. 3. Hur effektiv och säker är behandling med monoklonala antikroppar vid Alzheimers sjukdom?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Jasmine Skoglund; [2019]
  Nyckelord :alzheimer s disease; alzheimers sjukdom; antikroppar; bapineuzumab; solanezumab; gantenerumab; crenezumab; ponezumab; BAN2401;

  Sammanfattning : Alzheimers sjukdom, AD, är en progressiv neurodegenerativ sjukdom som orsakas av amyloida-beta plack (Ab) och nervtrådsnystan bestående av proteinet tau. Karakteristiskt för AD är förlusten av kolinerga nervceller i hippocampus och frontala cortex, som orsakar en försämring av korttidsminne och nedsatt kognitiv förmåga. LÄS MER

 4. 4. Läkemedelsverket återkallande av flunixin för behandling av livsmedelsproducerande djur

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Ulrika Holmquist; [2019]
  Nyckelord :Dietanolamin; DEA; flunixin; carcinogent;

  Sammanfattning : Flunixin är ett antiinflammatoriskt och smärtstillande veterinärläkemedel. Det har tillsammans med fyra andra veterinära läkemedel blivit återkallade för medicinering av livsmedelsproducerande djur inom EU. Syftet med litteraturstudien är att utreda vad som ligger bakom återkallandet och vilka risker dietanolamin utger. LÄS MER

 5. 5. Effects of short-term hypoxia on skeletal musclecalcium handling

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för medicinska vetenskaper

  Författare :Ylva Zelleroth; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Introduction: Calcium is the trigger for muscle contraction and strict control ofintracellular calcium handling is fundamental for muscle function. Imbalances in theintracellular concentration of calcium caused by disturbances in the calcium ion pumps orcalcium channels may be responsible for different types of muscle disorders as myopathies. LÄS MER