Sökning: "mice"

Visar resultat 1 - 5 av 179 uppsatser innehållade ordet mice.

 1. 1. Analysis of Mouse Whisker Movement Synchronicity

  Master-uppsats, KTH/Medicinteknik och hälsosystem

  Författare :Johanna Elisabeth de Voogel; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In active sensing, sensory organs are actively controlled by the motor system to optimize stimuli acquisition. Coupling behaviour of animal models with electrophysiological signals could give us important insights in the workings of this active sensing in health and disease. In this work, a contribution is made towards this aim. LÄS MER

 2. 2. Deep Eutectic Solvents and Their Possible Application in Transdermal Drug Delivery

  Master-uppsats, Lunds universitet/Livsmedelsteknik och nutrition (master)

  Författare :Sarah Lindblom; [2020]
  Nyckelord :Deep Eutectic Solvents; Pharmaceuticals; Transdermal drug delivery; Choline Chloride; Rheology; Formulation; BSA; Franz cell diffusion; Pharmaceutical technology; Läkemedelsteknologi; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Deep eutectic solvents, DES, is a type of solvent made by mixing a quaternary ammonium salt with a hydrogen bond donor at the eutectic point of the system. Most common quaternary ammonium salt is Choline Chloride, ChCl. A specific DES, Choline:CAGE has shown promise in delivering insulin through the skin of mice. LÄS MER

 3. 3. Extrahering av återkommande beteendemotiv från videoinspelningar av naturligt beteende

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI); KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI)

  Författare :Alfons Heintz; Jonas Thunberg; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I denna rapport visar vi hur estimering av dolda Markov-modeller kan användas för att konstruera modeller för beteenden hos möss. Vi använde ett neuralt nätverk för att extrahera positionsdata för olika kroppsdelar i videoinspelningar av enskilda möss i en inhängnad. LÄS MER

 4. 4. MRI Signals Simulation for Validation of a New Microvascular Characterization

  Master-uppsats, KTH/Medicinteknik och hälsosystem

  Författare :Aurélien Delphin; [2019]
  Nyckelord :MRI; fingerprinting; simulations; MRVox2D;

  Sammanfattning : Conventional MRI techniques are not convenient when it comes to study cerebral microvascularization due to the length of the scans needed. A technique called Magnetic Resonance Fingerprinting (MRF) is an excellent candidate to solve this problem as it requires much shorter scan durations. LÄS MER

 5. 5. The Effects of Probiotics on High Sugar-Induced Type 2 Diabetes Mellitus Symptoms in Drosophila melanogaster

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Yasser Al-Ghamdi; [2019]
  Nyckelord :Diabetes; Biomedicine; PEPCK; FOXO; Fbp; Hex-t1; Zw; Drosophila; Melanogaster; Longevity; Probiotics;

  Sammanfattning : Background: Type 2 diabetes mellitus is a metabolic disorder characterized by the rise of fasting plasma glucose from its normal range (≥125mg/dl). It is marked by insufficient production of insulin from pancreatic β-cells as a result of failed compensation due to insulin resistance. LÄS MER