Sökning: "michael lundin"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden michael lundin.

 1. 1. SVENSKHET I FÖRÄNDRING - en kulturvetenskaplig analys av debatten om gettopaketet i svensk press

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Tora Lundin; [2019-10-10]
  Nyckelord :national identity; discourse; power; democracy; swedishness;

  Sammanfattning : This thesis examines how swedish national identity is constructed in the media debate inSwedish press regarding a danish economical and political plan called ”ghettopakke” that was adopted in Denmark in 2018. In addition this thesis aims to analyse how these constructionsrelates to power, how the ”ghettopakke” is defined in the articles and how the debate has changed over time. LÄS MER

 2. 2. Erfarenheter av depressiva symptom efter stroke

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Susanna Pettersson-Lundin; Haben Michael Tekie; [2018]
  Nyckelord :Allmän litteraturöversikt; depression; patient erfarenheter; ”self-transcendence”; stroke;

  Sammanfattning : Background: Many people become ill due to stroke every year in Sweden. Stroke survivors can suffer from depressive symptoms due to the consequences that come with a stroke. Depressive symptoms can lead to negative quality of life and can lead to an unsustainable life situation. LÄS MER

 3. 3. Features inom webbanalysverktyg : Vilka är viktigast för användare och varför?

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Johan Olsson; Michael Lundin; [2014]
  Nyckelord :Webbanalysverktyg; Web Analytics; Feature; Funktion;

  Sammanfattning : Genom att analysera olika individers surfbeteende så kan man även optimera hemsidor efter sitt eget tycke. Detta gör man med hjälp av webbanalysverktyg som finns av alla dess slag. Betalversioner såväl som gratisversioner. LÄS MER

 4. 4. Vem är arenachefen? : En studie om arenachefer i Sverige, hur de rekryteras samt vilka arbetsuppgifter och ansvarsområden de har.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI; Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI; Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI

  Författare :Erik Lundin; Michael Henriksson; Jack Andersson; [2012]
  Nyckelord :Arena manager; recruitment process; job tasks; Arenachef; rekryteringsprocess; arbetsuppgifter;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att få en ökad förståelse för hur arenachefer i Sverige rekryteras, vi tar även upp hur rekryteringsprocessen såg ut för respondenterna som deltog i denna studie. Vi kommer även att belysa vilka arbetsuppgifter och ansvarsområden de arenacheferna vi har intervjuat har. LÄS MER

 5. 5. Hur förebygger interna kontrollsystem ekonomisk brottslighet? : En kvalitativ utredning om sex börsnoterade företags samt två experters syn på interna kontrollsystem och hur dessa förebygger ekonomisk brottslighet.

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Anna Boqvist; Michael Lundin; [2010]
  Nyckelord :interna kontrollsystem; ekonomisk brottslighet; svensk kod för bolagsstyrning;

  Sammanfattning : Det finns inga interna kontrollsystem som helt eliminerar risken för ekonomiska oegentligheter. Istället ligger fokus på hur företag efter bästa förmåga kan förebygga ekobrott. LÄS MER