Sökning: "michael svensson"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade orden michael svensson.

 1. 1. Att arbeta utan tydliga ramar : En kvalitativ studie om hälso- och sjukvårdskuratorers arbetssätt

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Ellinor Svensson; Alva Thuresson; [2020]
  Nyckelord :Counselor; healthcare; way of working; professionalization; discretion; Kurator; hälso-och sjukvård; arbetssätt; professionalisering; handlingsutrymme; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study was to understand how healthcare counselors think about their professional discretion.The method used in this study was qualitative and carried out by semi structured interviews. We conducted interviews with eight different counselors at the university hospital in Malmö and Lund on seven different occasions. LÄS MER

 2. 2. Pålitligheten av randomiserade studier : En reanalys av en ekonomiprisvinnande studie med Fishers exakta test

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statistiska institutionen; Uppsala universitet/Statistiska institutionen

  Författare :Malcolm Svensson Rothmaier; Emil Landén; [2020]
  Nyckelord :Randomiserade studier; fältexperiment; utvecklingsekonomi; pålitlighet; validitet; Fisher; exakt test; behandlingseffekt; medelvärde; median; Neyman; Gosset; Duflo; Deaton; Statistik;

  Sammanfattning : De senaste två decennierna har fältexperiment vunnit mark inom det nationalekonomiskafältet, särskilt inom utvecklingsekonomin. Michael Kremer, Abhijit Banerjee och EstherDuflo tilldelades 2019 ekonomipriset för deras arbete med fältexperiment i utvecklingsländer.Samtidigt råder det delade meningar om dessa studiers pålitlighet. LÄS MER

 3. 3. Regler och handlingsutrymme i socialt arbete

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Rasmus Frolov; Oskar Åhl; [2020]
  Nyckelord :street-level bureaucracy; discretion; social work; homelessness; categorization; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study was to research how social workers working with homelessness use their discretion in relation to the categorization of clients. This study was performed in the context of a new guideline being set at the researched organization. LÄS MER

 4. 4. I väntan på ett beslut : En kvalitativ studie med fokus på arbetet på ett HVB-hem

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Ana Del Carmen Jensen Alas; [2019]
  Nyckelord :asylum-seeking children; HVB; integration handler; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att beskriva och analysera hur arbetet med ensamkommande barn bedrivs. Forskningsfrågorna fokuserade på hur integrationshandledare arbetar för att tillgodose barnens behov, hur de arbetar med integrationsprocessen och slutligen vilka utmaningar de möter i arbetet. LÄS MER

 5. 5. Barnets bästa : En kvalitativ studie av familjerättssekreterarens arbete med barns delaktighet i samarbetssamtal

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Rebecka Ahlberg; [2018]
  Nyckelord :Best interest of the child; collaboration talk; Custody disputes; Family Law; Children s participation in investigations.;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to investigate how family law secretaries in Sweden works with fulfilling the best interests of the child in collaboration talks and how they get children involved in the process. I have performed five semi-constructed interviews with family law secretaries from different municipalities. LÄS MER