Sökning: "michail bulgakov"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden michail bulgakov.

 1. 1. Så som bara den som bedragits kan älska : En narratologisk och semiosfärisk undersökning av Per Anders Fogelströms Mina Drömmars Stad

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Litteraturvetenskap

  Författare :Sona Hellman; [2019]
  Nyckelord :Narratology; narrative analysis; the semiosphere; Per Anders Fogelström; Mina drömmars stad; City of dreams; home; environment; A universe of the mind – A semiotic theory of culture;

  Sammanfattning : The aim of this essay, As only the deceived one can love, is to investigate the city character in the book Mina drömmars stad (City of dreams) by swedish author Per Anders Fogelström. I will do this by using narratology and making a narrative analysis of the city as a protagonist, with help from Jimmy Vulovic’s Narrativanalys (”narrative analysis”) and Claes Göran Holmberg’s & Anders Ohlssons Epikanalys – En introduktion (”epic analysis – an introduction”). LÄS MER

 2. 2. "Vårt märke” : En queer läsning av Michail Bulgakovs roman Mästaren och Margarita

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Genusvetenskap

  Författare :Emelie McBay; [2017]
  Nyckelord :mästaren och margarita; queer läsning; michail bulgakov; lesbisk läsning;

  Sammanfattning : I denna uppsats presenteras hur en möjlig queer läsning av Michail Bulgakovs roman Mästaren och Margarita kan se ut. Jag presenterar här en möjlig queer läsning av Jesjua och Pontius Pilatus, samt mästaren och Margaritas förhållanden utifrån en undersökning av två teman som förekommer i boken, samt av bokens narrativ. LÄS MER