Sökning: "micro aggressions"

Hittade 1 uppsats innehållade orden micro aggressions.

  1. 1. "Lager utav oro" : Erfarenheter och farhågor kring graviditet och förlossning, hos förlossningsrädda lesbiska och bisexuella kvinnor och transpersoner

    Master-uppsats, Linköpings universitet/Psykologi; Linköpings universitet/Psykologi

    Författare :Louise Jonsson; Johanna Wikström; [2018]
    Nyckelord :Fear of childbirth; FOC; lesbian; bisexual; transgender; LGBTQ; same-sex couples; LGBTQ-couples; pregnancy; childbirth; treatment; social norms; heteronormativity; minority stress; micro aggressions; thematic analysis; qualitative method; Förlossningsrädsla; lesbisk; bisexuell; trans; LBT; HBTQ; samkönade par; LBT-par; graviditet; förlossning; bemötande; normer; heteronormativitet; minoritetsstress; mikroaggressioner; tematisk analys; kvalitativ metod;

    Sammanfattning : Förlossningsrädsla har tidigare främst undersökts hos kvinnor som lever i heterosexuella relationer, och på senare tid även kommit att inkludera deras manliga partners upplevelser av rädsla. Förlossningsrädsla kan påverka negativt under familjebildningen, vilket gör den viktig att uppmärksamma i alla familjekonstellationer. LÄS MER