Sökning: "micro celebrity"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden micro celebrity.

 1. 1. Tick tack, Tik Tok. Hög tid attlära känna den moderna tidensopinionsbildare : En kvalitativ studie om unga influencers på mobilappen TikTok

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Marknadsföring; Stockholms universitet/Marknadsföring

  Författare :Mikaela Hermansdotter; Jesper Cederlind; [2019]
  Nyckelord :Influencer marketing; social media; opinion leaders; generation Z; motivation; self-branding; micro-celebrity; advertising children; Influencer marketing; social media; opinionsledare; generation Z; motivation; self-branding; micro-celebrity; reklam barn;

  Sammanfattning : Det faktum att unga människor, genom sociala medier, i allt större utsträckning erhåller makt att påverka har kommersialiserats av företag genom marknadsföringsmetoden influencer marketing. Merparten av forskningen kring influencer marketing fokuserar dock på företag eller följare – men vad vet vi egentligen om hur dessa influencers själva betraktar fenomenet och sin roll? Vad är det egentligen som driver influencers under 18 år? Denna studie ämnar besvara dessa frågor och därigenom tillhandahålla viktig insikt kring hur företag bäst förhåller sig till gruppen unga influencers. LÄS MER

 2. 2. To Influence and Be Influenced

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Ebba Törneman; Erika Molinder; [2018-07-03]
  Nyckelord :Celebrity endorsement; Micro-influencers; Macro-influencers; Social media; Authenticity; Identification;

  Sammanfattning : MSc in Marketing and Consumption.... LÄS MER

 3. 3. Why Brands Still Cause Trouble : Revisiting Holt's dialectical theory of consumer culture and branding

  Master-uppsats,

  Författare :Luis Grau; Andrei Vanetski; [2018]
  Nyckelord :brands; consumers; consumer culture; instagram; influencers; marketing; micro-celebrity; endorsement; Bourdieu s habitus; lacan s discourse;

  Sammanfattning : The rise of social media in general and Instagram in particular has enabled a new type of celebrities, called micro-celebrities, that nowadays are being increasingly used by companies to endorse their products or establish their brands. While celebrity endorsement as a type of stealth branding together with some other marketing techniques characteristic of postmodernism were predicted to be unveiled and scorned by consumers (Holt, 2002), there are signs that through the practices of micro-celebrities, the language and logic of marketing have become even more ubiquitous in our contemporary social life (Khamis et al. LÄS MER

 4. 4. Värdet av en microinfluencer - En kvantitativ studie om reklameffektivitet till följd av antal följare och kongruens

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för marknadsföring och strategi

  Författare :Ebba Gauffin; Julia Olander; [2018]
  Nyckelord :Influencer marketing; Micro influencer; Brand congruence; Celebrity endorsement; Advertising effectiveness;

  Sammanfattning : In the context of social media marketing, this thesis empirically investigate how influencers' follower count and congruence with advertised brand effect advertising effectiveness. An experimental study was conducted with the purpose of examine whether these effects have an impact on the outcome of advertising and to elucidate which effect to prioritise in the configuration process of influencer marketing advertisements. LÄS MER

 5. 5. Influencer Marketing : En kvalitativ studie om vilka faktorer som är viktigast vid samarbete på Instagram

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Amanda Lundberg; Amelie Wiklund; [2018]
  Nyckelord :Influencer Marketing; Marketing; Word-of-Mouth; Brand-fit; Brand Congruence; Social Media; Celebrity Endorsement; Micro-Influencer;

  Sammanfattning : Användandet av sociala medier ökar kraftigt och har under de senaste åren blivit en viktig del i människors vardag. Detta ger företag en möjlighet att använda sig av sociala medier i sin marknadsföring och är en av de mest populära strategierna just nu är när företag samarbetar med influencers i sin marknadsföring. LÄS MER