Sökning: "microbiota"

Visar resultat 1 - 5 av 58 uppsatser innehållade ordet microbiota.

 1. 1. Vommens mikroflora hos kor och dess inverkan på klövhälsa

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Mimmi Johansson; [2020]
  Nyckelord :fång; kor; mikrobiota; vomacidos; vomhälsa;

  Sammanfattning : Vommen och dess mikrober existerar tillsammans i ett balanserat symbiotiskt förhållande. Bakterier är beroende av att kon försörjer dem med substrat i form av foder och kon är beroende av mikrobernas aktivitet som förser kon med bland annat flyktiga fettsyror och proteiner. LÄS MER

 2. 2. Grovfodrets påverkan på mjölkens bakterieflora : en delstudie inom projektet ”Integrerad kvalitetsstyrning för ökad lönsamhet i produktion av norrländsk långlagrad ost”

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden

  Författare :Emelie Eriksson; [2020]
  Nyckelord :bakterieflora mjölk; bakterieflora grovfoder; mjölksyrabildande bakterier; ensileringsmetoder;

  Sammanfattning : Detta examensarbete är gjort inom ett större forskningsprojekt rörande kvalitetsstyrning för ökad lönsamhet vid produktion av långlagrad ost, initierat av Norrmejerier och SLU. Examensarbetet berör mjölkens bakterieflora på gårdarna och hur den kan påverkas av grovfodret som produceras och utfodras. LÄS MER

 3. 3. The gut microbiota and its relationship with obese children

  Master-uppsats, SLU/Department of Molecular Sciences

  Författare :Isabella Aryee; [2019]
  Nyckelord :childhood obesity; gut microbiota; methanogens; Methanobacteriales;

  Sammanfattning : Background: It’s decelerated that childhood obesity is a global epidemic since 21st century. General obesity has doubled since 1980 and comes with a distinct increase of mobility and mortality. LÄS MER

 4. 4. Is bacterial adherence and biofilm formation different on the surfaces of zirconia compared to titanium abutments? - A systematic literature review

  Master-uppsats, Malmö universitet/Odontologiska fakulteten

  Författare :Elsa Andersson; Natasha Heidarjan; [2019]
  Nyckelord :Implant abutment; Bacterial Adhesion; Zirconium; Titanium;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att sätta implantat är ett attraktivt alternativ för att ersätta saknade tänder. Fastän lyckandefrekvensen är hög för implantat är peri-implantit fortfarande en vanlig komplikation. För att periimplantit ska utvecklas måste bakterier fästa på ytan och bilda en biofilm. LÄS MER

 5. 5. Analysis of mixed-linkage (1-3, 1-4)-β-D-glucan in Swedish cereal cultivars and bread

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Thea Björklund; [2019]
  Nyckelord :β-glucan; dietary fibers; cereals; rye; wheat; Swedish cultivars.;

  Sammanfattning : β-glucans are unavailable carbohydrates and a dietary fiber that cannot be readily metabolized by our own bodies’ enzymes in the gastrointestinal tract. They are instead metabolized by our microbiota in the large intestine, were they have multiple health benefits. They help with keeping the microbiota in balance and regulating our immune system. LÄS MER