Sökning: "microcontroller"

Visar resultat 1 - 5 av 227 uppsatser innehållade ordet microcontroller.

 1. 1. Wireless electrocardiogram based on ultra-wideband communications

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Signaler och System

  Författare :Maria Toll; [2019]
  Nyckelord :UWB; ECG; EKG; ultra-wideband; electrocardiogram; ultra wideband; radio communication; Decawave; DW1000; IoT; internet of things; Android; IEEE 802.15.4-2011;

  Sammanfattning : The goal for this master thesis is to develop a prototype that uses ultra-wideband (UWB) communications to wirelessly transfer electrocardiogram (ECG) data from an ECG measurement unit to an Android device (smartphone or similar) which is used to process and display the ECG signals. The prototype should consist of two hardware nodes; (1) Node one having a ECG measurement unit (an AD8232 single lead heart rate monitor), an UWB communication module (a Decawave DWM1000 module) and a microcontroller (an Arduino DUE); and (2) Node two having an Android device (an Android smartphone), an UWB communication module (a Decawave DWM1000 module) and a microcontroller (an Arduino DUE). LÄS MER

 2. 2. Utveckling av koncept för att reglera reaktiv effekt vid generatordrift via PLC : Framtagande och provning av prototyp

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ); Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

  Författare :Erik Gran; Erik Hård; [2019]
  Nyckelord :reactive effect; reactance; reactivity; capacitance; capacitivity; inductance; inductivity; generator; phase compensation; microprocessor; PLC; arduino; potentiometer; reaktiv effekt; reaktans; reaktivitet; kapacitans; kapacitivitet; induktans; induktivitet; generator; faskompensering; mikroprocessor; PLC; arduino; potentiometer;

  Sammanfattning : I projektet utreds möjligheterna kring att kunna kontrollera en generators reaktiva effektproduktion genom att styra magnetiseringsströmmen från en PLC. Som metod för styrning från PLC beslutades att en signal på 0-5V skulle användas. LÄS MER

 3. 3. Evaluation of the NESizer2 method as a means of wrapping embedded legacy systems

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :David Henriksson; Eliaz Sundberg; [2019]
  Nyckelord :Legacy components; modernizing; microcontroller; data injection; Atmega328P; Ricoh 2A03;

  Sammanfattning : Legacy computer systems are systems where several of the main hardware and software components date back several decades. Modernizing these systems is often considered a large monetary and temporal investment with high risk, and to keep maintaining them usually becomes more and more difficult over time, which is why these legacy systems are still being used to this day in many industry sectors. LÄS MER

 4. 4. Doppler Wheel for Emulation of Automotive Radar Target

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Mohammed ALRimawi; [2019]
  Nyckelord :Radar; Doppler; emulator; speed controller; microcontroller; automotive; demonstration; signal processing; testing;

  Sammanfattning : Automotive radar is an emerging field of research and development. Technological ‎advancements in this field will improve safety for vehicles, pedestrians, and ‎bicyclists, and enable the development of autonomous vehicles. Usage of the ‎Automotive radar is expanding ‎in car and road areas to reduce collisions and ‎accident. LÄS MER

 5. 5. Deep-Learning Side-Channel Attacks on AES

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Martin Brisfors; Sebastian Forsmark; [2019]
  Nyckelord :AES; Machine Learning; Side Channel Attack; Encryption; AES; maskinlarning; sidokanalattack; kryptering;

  Sammanfattning : Nyligen har stora framsteg gjorts i att tillämpa djupinlärning på sidokanalat- tacker. Detta medför ett hot mot säkerheten för implementationer av kryp- tografiska algoritmer. Konceptuellt är tanken att övervaka ett chip medan det kör kryptering för informationsläckage av ett visst slag, t.ex. LÄS MER