Sökning: "microfacet"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet microfacet.

  1. 1. Accurate BRDF Modelling for Wide Angle Scattering

    Master-uppsats, Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska högskolan

    Författare :Tanaboon Tongbuasirilai; [2013]
    Nyckelord :brdf; microfacet; wide-angle scattering;

    Sammanfattning : In this thesis, a modified BRDF model for wide-angle scattering is presented. The proposed model is developed from empirical observations of several BRDF models. The model is an extention of the classical microfacet models. LÄS MER