Sökning: "microorganisms"

Visar resultat 1 - 5 av 413 uppsatser innehållade ordet microorganisms.

 1. 1. Våmacidos – den svårupptäckta sjukdomen : en studie kring hur sjukdomen uppkommer samt dess förekomst i Sverige

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Linnéa Jönsson; Amanda Pettersson; [2021]
  Nyckelord :våmacidos; subakut våmacidos; SARA; foderrelaterade sjukdomar på mjölkkor; rumen acidosis; subacute rumen acidosis; digestive disorders of dairy cows;

  Sammanfattning : För att mjölkkor ska ha en väl fungerande våm krävs en foderstat med en stor mängd fiberrika material som stimulerar till idissling. Vid en för hög tillförsel av stärkelse och en lägre andel fibrer i foderstaten kan mängden flyktiga fettsyror öka i våmmen. LÄS MER

 2. 2. Hur påverkas markorganismerna av jordbruksmetoden strukturkalkning?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Maria Gustavsson; [2021]
  Nyckelord :structural liming; agriculture; microorganisms; clay soil; respiration; earthworm population; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : This field study was done to get an understanding of how the agricultural method called “structural liming” might affect soil organisms in a negative way. Soil organisms are crucial as they perform biological processes that improve good soil structure. This is important as it enables sustainable food production, today, and in the future. LÄS MER

 3. 3. Metal Removal Efficiency of Five Filter Media Intended for use in Road Stormwater Treatment Facilities

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Lovisa Lundgren; [2021]
  Nyckelord :Stormwater; Metal removal efficiency; Filter media; Dagvatten; Metallavskiljningskapacitet; Filtermaterial;

  Sammanfattning : Roads, buildings, vehicles, and human activities cause spreading of pollutants, which partly end up in stormwater. The pollutant load contains solid particles of various size, hydrocarbons, organics, metals, nutrients, and microorganisms, which can have negative effects on water quality of surface-, coastal- and ground waters. LÄS MER

 4. 4. Bokashi : köksavfallshantering utan växthusgaser?

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Soil and Environment

  Författare :Kajsa Hillberg; [2021]
  Nyckelord :EM; Bokashi; GHG emissions; Greenhouse gas; CO2; CH4; N2O;

  Sammanfattning : EM Bokashi is a fermentative treatment used for kitchen waste, branded as a climate friendly alternative to compost with low or no greenhouse gas (GHG) emissions. This study aims to examine if these claims are true. LÄS MER

 5. 5. Hur påverkar olika lokala jäststammar aromutveckling och smak vid fermentering av äppeljuice?

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för naturvetenskap

  Författare :Philip Lavin; [2021]
  Nyckelord :Fermentation; yeast; apple juice; volatile compounds; sensory analysis; Fermentering; jäst; äppeljuice; aromgivande ämnen; sensorisk analys;

  Sammanfattning : Intresset för lokalproducerad dryck ökar. Konsumenten efterfrågar produkter med mer komplexa smaker. Främst gäller detta produktkategorin öl, vin och cider. LÄS MER