Sökning: "microservices"

Visar resultat 1 - 5 av 79 uppsatser innehållade ordet microservices.

 1. 1. Migrating monolithic system to domain-driven microservices : Developing a generalized migration strategy for an architecture built on microservices

  M1-uppsats, KTH/Hälsoinformatik och logistik

  Författare :Milan Languric; Leo Zaki; [2022]
  Nyckelord :Domain-Driven Design; monolithic architecture; microservices; serverless; cloud; Domän driven; monolitisk arkitektur; mikrotjänster; serverlös; moln;

  Sammanfattning : As monolithic software grows in complexity, they tend to reach a point where further improvements and maintenance become a significant burden. Therefore, Many organizations consider moving components of their systems into separate microservices. LÄS MER

 2. 2. A Comparison of CI/CD Tools on Kubernetes

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :William Johansson; [2022]
  Nyckelord :cloud; kubernetes; ci cd; containers; continuous integration; continuous deployment;

  Sammanfattning : Kubernetes is a fast emerging technological platform for developing and operating modern IT applications. The capacity to deploy new apps and change old ones at a faster rate with less chance of error is one of the key value proposition of the Kubernetes platform. LÄS MER

 3. 3. The Evaluation of Using Backend-For-Frontend in a Microservices Environment

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Samer Alkhodary; [2022]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Container Orchestration and Performance Optimization for a Microservicesbased Application

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Ali Yousaf; [2022]
  Nyckelord :Microservicesbased architecture; Monolithic design; Docker; Kubernetes; Mikrotjänstbaserad arkitektur; monolitisk design; Docker; Kubernetes;

  Sammanfattning : Microservices is a new software design concept for developing scalable, loosely coupled services with a smaller codebase than the traditional monolithic approach. The designed microservices can communicate using several protocols, such as Advanced Message Queuing Protocol (AMQP) or HTTP/REST. LÄS MER

 5. 5. Integrering av en regelmotor ur ett systemutvecklingsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för system- och rymdteknik

  Författare :Daniel Loo; Miranda Ekersund Norman; [2022]
  Nyckelord :rule engine; microservices; business rules; mass customization; regelmotor; mikrotjänster; verksamhetsregler; massanpassning;

  Sammanfattning : Denna studie ämnar att bidra till kunskap till skapandet av en regelmotor för hanteringen av verksamhetsregler ur ett systemutvecklarperspektiv. Studien har utförts hos företaget Mobilaris som själva har identiferat ett potentiellt behov av verktyg för att på bättre sätt hantera verksamhetsregler. LÄS MER