Sökning: "microstructure hypothesis"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden microstructure hypothesis.

 1. 1. Mikrostrukturen och Ex-dagseffekten : Påverkar mikrostrukturen den svenska börsmarknaden?

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Nationalekonomi; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Eric Salerud; Erik Pilbackes; [2021]
  Nyckelord :Ex-day effect; PDR; microstructure hypothesis; microstructure; EMH; market efficiency; Ex-dagseffekten; tick size; mikrostrukturhypotesen; mikrostruktur; marknadseffektivitet;

  Sammanfattning : Bakgrund: En fungerande kapitalmarknad är en förutsättning för en nations innovation,vilket i sin tur är fundamentalt för att uppnå ekonomisk tillväxt. Därav blir förståelsen för hurkapitalmarknaden fungerar av största vikt. LÄS MER

 2. 2. Price formation on the Tesla stock market : A study on market impact and trader types

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Nationalekonomi

  Författare :William Swahn; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : To the question of whether the price of a financial asset is set based on rational responses to information or not, financial literature may never find consensus. However, both rational and irrational agents seem to roam financial markets. LÄS MER

 3. 3. The Invariance Hypothesis and News: Applying the Microstructure Invariance Hypothesis on the Arrival Rate of News

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi

  Författare :Bawer Arslan; Kaj Tallungs; [2020]
  Nyckelord :Microstructure invariance; News arrival; Trading activity; Business time; Factiva;

  Sammanfattning : Following the methodology of Kyle et al. (2012) we investigate how the arrival rate of news articles mentioning individual stocks varies with the level of trading activity of the same securities. LÄS MER

 4. 4. Ex-dagseffekten : En litteraturstudie kring ex-dagseffektens uppkomst och existens

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Paulin Singh; [2019]
  Nyckelord :Ex-div effect; Ex-dividend day; Market efficiency; Abnormal returns; Ex-dagseffekten; Ex-dagen; Marknads-effektivitet; Avvikande avkastning;

  Sammanfattning : Aktiemarknaden uppfattas som effektiv då aktiepriset faller i paritet med utdelningen på ex-dagen. Tidigare studier ger belägg för att aktiepriset faller med mindre än utdelningen. Att aktiepriset faller med mindre än utdelningsbeloppet på ex-dagen utgör ex-dagseffekten och innebär en avvikande avkastning för aktier kring ex-dagen. LÄS MER

 5. 5. Hållfasthet och krympning utifrån olika modelleringsvätskor till porslin

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Odontologiska fakulteten (OD)

  Författare :Aleksandra Cwiek; [2018]
  Nyckelord :Modelling liquid; Dental porcelain; porcelain; porcelain liquid; modelleringsvätska;

  Sammanfattning : SyfteFöreliggande studie syftar till att närmare undersöka böjhållfastheten och krympningen på två olika porsliner blandade med respektive vätska av samma fabrikat, destillerat vatten eller universalvätskor.HypotesVätskan med lägst densitet kommer resultera i högre hållfasthetsvärden, minst krympning och porositet på grund av vätskans innehåll som bidrar till högre vätning av porslinet och därmed ger bättre tätpackning. LÄS MER