Sökning: "microstructure"

Visar resultat 1 - 5 av 257 uppsatser innehållade ordet microstructure.

 1. 1. Investigating the Statistical Properties of the Hurst Exponent Estimator of Rough Volatility Model

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Saeedeh Ostovari; [2021-06-30]
  Nyckelord :fractional Brownian motion; rough stochastic volatility models; circulant embedding method; fractionally integrated process; Realized volatility;

  Sammanfattning : MSc in Finance.... LÄS MER

 2. 2. Microstructural evolution of ice under simple shear deformation

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Carina Liebl; [2021-01-11]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : To investigate microstructure in ice deformed under simple shear conditions experimentswere performed with artificial polycrystalline ice and natural ice samples form Vatnajökullglacier in Iceland. A new deformation apparatus was tested and results from deformationwere compared to literature to validate the method. LÄS MER

 3. 3. Effect of post-treatment of cemented carbide : Microstructural investigation and evaluation of mechanical properties of cemented carbide inserts for rock tool applications

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för maskin- och materialteknik

  Författare :Jessica Jacobs; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Cemented carbides are used in rock tool applications by reason of their beneficial mechanical properties, i.e. a combination of high toughness, wear resistance and hardness. The cemented carbides commonly receive their hardness from tungsten carbides (WC) whereas cobalt (Co) is the dominating binder material. LÄS MER

 4. 4. Photocatalytic activity of titanium dioxide thin films deposited with high power impulse magnetron sputtering

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Fasta tillståndets elektronik

  Författare :Victor Eriksson; [2021]
  Nyckelord :Photocatalysis; Titanium dioxide; Thin film; HiPIMS; Sputtering; Stearic acid;

  Sammanfattning : High power impulse magnetron sputtering has shown a lot of promise as a way of depositing photocatalytic thin films of titanium dioxide at low temperatures, however, the films deposited are often amorphous and display uncertain photocatalytic abilities. This thesis explores the deposition and characterization of photocatalytic thin films deposited with high power impulse magnetron sputtering. LÄS MER

 5. 5. Mikrostrukturen och Ex-dagseffekten : Påverkar mikrostrukturen den svenska börsmarknaden?

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Nationalekonomi; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Eric Salerud; Erik Pilbackes; [2021]
  Nyckelord :Ex-day effect; PDR; microstructure hypothesis; microstructure; EMH; market efficiency; Ex-dagseffekten; tick size; mikrostrukturhypotesen; mikrostruktur; marknadseffektivitet;

  Sammanfattning : Bakgrund: En fungerande kapitalmarknad är en förutsättning för en nations innovation,vilket i sin tur är fundamentalt för att uppnå ekonomisk tillväxt. Därav blir förståelsen för hurkapitalmarknaden fungerar av största vikt. LÄS MER