Sökning: "microsystem"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade ordet microsystem.

 1. 1. Drogproblematikens vara eller icke vara i gymnasieskolan : En studie om två gymnasieskolors drogförebyggande arbete

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Kenny Grönquist; Tobias Jakobsson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Abstract Aim: The aim of the study is to investigate the problem of drugs that may exist in the school environment at upper secondary schools. Furthermore, there is an aim to investigate how school staff carry through with the drug preventive work. LÄS MER

 2. 2. Merging Electrohydrodynamic Printing and Electrochemistry : Sub-micronscale 3D-printing of Metals

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Tillämpad materialvetenskap

  Författare :Marcus Lindén; [2017]
  Nyckelord :additive manufacturing; 3D-printing; microsystem; nanotechnology; nanoscale; EHD; electrochemical; metals;

  Sammanfattning : Additive manufacturing (AM) is currently on the verge of redefining the way we produce and manufacture things. AM encompasses many technologies and subsets, which are all joint by a common denominator; they build three dimensional (3D) objects by adding materials layer-upon-layer. LÄS MER

 3. 3. Hur integreras nykommande barn i en barngrupp i förskolan? : En empirisk studie baserad på barns perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Annika Selander; [2016]
  Nyckelord :Barnforskning; förskola; barns perspektiv; liminality; integrering; positionering;

  Sammanfattning : Studien belyser hur barn i förskolan uppfattar det när ett nytt barn integreras till gruppen. Fokus ligger på det relationella samspel som sker mellan individer och grupp på en avdelning i förskolan. Det som studeras är hur barnen uppfattar det just i den fas som ett nytt barn inträder till gruppen. LÄS MER

 4. 4. Kvalitetshöjande förbättringsinsatser inom cancervården : En fallstudie med fokus på behov

  Master-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ. Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd

  Författare :Anna Oldaeus Almerén; [2015]
  Nyckelord :needs; nurse navigator; head- and neck cancer; microsystem; quality improve- ment; Kano model; behov; kontaktsjuksköterska; huvud- halscancer; mikrosystem; förbättringskun- skap; Kano-modell;

  Sammanfattning : Syfte: Att skapa förutsättningar för en förbättrad cancervård, genom att fördjupa kunskapen och förståelsen om behov hos huvud- och halscancerpatienter under cancerprocessen. Därutö- ver önskas ett förbättrat omhändertagande genom att implementera och utvärdera kvalitetshö- jande förbättringsinsatser. LÄS MER

 5. 5. Rätt temperatur på maten : En fallstudie av ett förbättringsarbete på ett sjukhus med brickdukningssystem

  Master-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ. Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd

  Författare :Hans Tunér; [2015]
  Nyckelord :Food-hygiene; quality improvement; change; success factors; hospital food; Livsmedelshygien; kvalitetsförbättring; förändring; framgångsfaktorer; sjukhusmat;

  Sammanfattning : InledningEn välsmakande och hygieniskt säker mat är viktig för patientens medicinska behandling och välbefinnande. Det ligger i sakens natur att man som patient ofta är svag eller nedsatt och därmed extra känslig för infektioner. LÄS MER