Sökning: "middagsklubb"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet middagsklubb.

  1. 1. Restaurang i vardagsrummet : En kvalitativ undersökning av fenomenet middagsklubbar

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

    Författare :Karin Ridderheim; [2012]
    Nyckelord :mat; matkonsumtion; middagsklubb; matupplevelse;

    Sammanfattning : I följande studie undersöks fenomenet middagsklubbar, ett slags hemma-hos-restauranger där matglada amatörkockar bjuder in okända människor på middag i sitt hem. Syftet med studien är att undersöka vilka som lockas av att driva och besöka middagsklubbar samt varför fenomenet blir alltmer populärt i det senmoderna samhället. LÄS MER