Sökning: "middle manager."

Visar resultat 1 - 5 av 167 uppsatser innehållade orden middle manager..

 1. 1. Med rätt stöd hade allting löst sig, eller? : Enhetschefers syn på de nedskärningar som sker inom LSS

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Therese Nilsson; [2021]
  Nyckelord :budget; consequences; cuts; middle manager.; budget; enhetschef; handlingsutrymme; konsekvenser; nedskärning.;

  Sammanfattning : Denna uppsats byggs på de besparingar som sker inom lagen om stöd och service åt vissa funktionshindrade. Lagen antogs för att förbättra levnadsvillkoren för personer med funktionsnedsättning, men även för att ge en möjlighet till självbestämmande och goda levnadsvillkor. LÄS MER

 2. 2. Krav och resurser ur ett genusperspektiv : en studie och sociala strukturer och mellanchefers arbetsvillkor

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Lisa Lindgren; [2021]
  Nyckelord :social structure; gender; division of labor; demands; control; social support; work related health; sociala strukturer; genus; arbetsdelning; krav; kontroll; stöd; arbetsrelaterad hälsa;

  Sammanfattning : I en granskning av kvinnorsoch mäns arbetsvillkor framgår att för höga krav och begränsade resurser bidrar till sämre psykisk och fysisk hälsa. Kunskapsläget rörande specifikt kvinnor och män, inom specifika branscher ärdockrelativt oklart. LÄS MER

 3. 3. Energieffektivisering och underhållsplanering : Ett samarbete mellan två handlingar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Byggteknik och byggd miljö

  Författare :David Sundberg; Viktor Veiksaar; [2021]
  Nyckelord :energieffektivisering; energikartläggning; underhållsplan; förvaltning; LCC; flerbostadshus; samordning; synergi;

  Sammanfattning : In Sweden there are a lot of challenges when it comes to making buildings more energy efficient. In the year of 2018, the construction and housing business in Sweden, accounted for a total energy usage of 105 TWh, which is one third of the country’s total energy usage. LÄS MER

 4. 4. Mellanchefen – den klämda rollen som budbärare : En kvalitativ studie av intern strategisk kommunikation utifrån mellanchefens perspektiv

  Magister-uppsats,

  Författare :Azra Nielsen; [2021]
  Nyckelord :Mellanchef; intern kommunikation; strategisk kommunikation;

  Sammanfattning : Communication is becoming increasingly important in leadership and greater demands are placed on communication between manager and employees. The requirement for the manager is to create an understanding of commitment to goals, values and views. It also requires the manager to have the ability to create dialogue and participation. LÄS MER

 5. 5. Leading in the Middle of Forced Remote : How COVID-19 influenced the transformational leadership dimensions of middle-managers

  Master-uppsats,

  Författare :Markus Holmström; Albin Lindsjö; [2021]
  Nyckelord :Transformational Leadership; Virtual Teams; Forced Change; Remote Leadership;

  Sammanfattning : Background: The COVID-19 pandemic has affected organizations as they have been forced to move their operations from a physical space to a fully remote work environment. This rapid and forced digitalization puts pressure on organizations and their leaders to guide them through these uncertain times. LÄS MER