Sökning: "middle school students"

Visar resultat 1 - 5 av 290 uppsatser innehållade orden middle school students.

 1. 1. Hinder hos högstadieelever i hjälpsökande vid psykisk ohälsa : Skolkuratorers perspektiv

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Sara Jansson; Kristin Rehnström; Olivia Tidström; [2023]
  Nyckelord :Mental illness; school counselor; middle school students; young people s psychosocial identity; scope of action; Psykisk ohälsa; skolkurator; högstadieelever; ungdomars psykosociala identitet; handlingsutrymme;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka skolkuratorers uppfattning om vad som kan hindra högstadieelever från att söka vidare stöd vid psykisk ohälsa. Författarna önskar även ta reda på vilka begränsningar i handlingsutrymmet skolkuratorer ser utifrån yrkesrollen att hjälpa högstadieelever vidare vid psykisk ohälsa. LÄS MER

 2. 2. La place des listes lexicales dans l’enseignement du vocabulaire en classe de FLE en Suède

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för språk (SPR)

  Författare :François Joseph Nkounga; [2023]
  Nyckelord :FLE: Français langue étrangère; listes lexicales; vocabulaire; enquête;

  Sammanfattning : Language is an ideal tool that humans use to communicate with their fellow human beings. Thus, vocabulary plays a key role in learning French. Different methods are used in the classroom to accredit the teaching of foreign language vocabulary in middle school in Sweden. LÄS MER

 3. 3. ”Det är ju svårt att inte arbeta med det när man är på en plats med så mycket historia” : En intervjustudie om fem lärares användning av lokalhistoria i årskurs 4–6 i Ronneby kommun

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Hanna Hjortskull; [2023]
  Nyckelord :Lokalhistoria; undervisning; mellanstadium; Ronneby; learning by doing; lilla historien;

  Sammanfattning : This study was done with the aim of seeing what space local history gets in the teaching of some selected middle school teachers in Ronneby municipality and what didactic considerations the teachers make in this work. Local history opens for collaboration with other institutions in society such as museums and associations, does the interviewed teachers have any experience with that and what are their thoughts on these collaborations? For the study, a qualitative interview study was chosen with five teachers  working in fourth-sixth grade in Ronneby municipality. LÄS MER

 4. 4. Rörelseförmåga och dess inverkan på utanförskap och innanförskap i dagens skolor : En kvalitativ studie gjord på en låg- och mellanstadieskola

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle

  Författare :Love Lånström; Joakim Ytterberg; [2022]
  Nyckelord :Motorik; allsidig rörelseförmåga; utanförskap; innanförskap; social kompetens;

  Sammanfattning : Aim The study aims to investigate how physical literacy is linked to social exclusion or inclusion. More specifically, the aim is to examine the importance of pupils' physical literacy in primary and middle school during physical education, recess and after school activities. LÄS MER

 5. 5. Varför talar just du? : Elevers upplevelse av sitt talutrymme i gymnasieskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Mattias Lindberg; [2022]
  Nyckelord :Intersektionalitet; talutrymme; gymnasieskolan;

  Sammanfattning : This study investigates how senior year high school students experience their vocalparticipation in the subject of social science and how these experiences may differ from anintersectional perspective. The study will also present some measures to counteract theprevailing differences depending on the student's gender, ethnicity, and class affiliation. LÄS MER