Sökning: "middle school"

Visar resultat 1 - 5 av 622 uppsatser innehållade orden middle school.

 1. 1. Den bortdelegerade makten : En kvalitativ innehållsanalys av Utbildningsnämnden i Uppsala kommuns delegationsordningar efter 1990-talets kommunaliseringar fram till idag

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Felicia Sundmark; [2022]
  Nyckelord :delegation; decision making; governance; New public management; Delegation; beslutsfattande; maktfördelning; styrning; New public management;

  Sammanfattning : Den här studien har studerat styrning och maktfördelning inom ramen för delegationsordningarna i Utbildningsnämnden i Uppsala kommun. Genom att studera vem som äger rätt att fatta vilket beslut samt var i hierarkin det sker försöker studien ta reda på om det skett några förändringar över tiden 1991-2021. LÄS MER

 2. 2. Läromedel och den politiska makten : En studie kring hur läromedel i samhällskunskap för gymnasieskolan påverkas av den svenska säkerhetsdoktrinen.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Fredrik Jakobsson; [2022]
  Nyckelord :samhällskunskap; utrikes- och säkerhetspolitik; läromedel; politisk makt;

  Sammanfattning : This study compares textbooks in social studies for upper secondary school with Swedish foreign and security policy since the time from the middle of the 1990s until the late 2010s. The aim of the study is to compare the two and show if and how textbooks are influenced by foreign and security policy as declared by Swedish governments in their annual foreign policy declarations. LÄS MER

 3. 3. Medelklassens kulturella ideal : En WPR-analys av statens läspolitik för barn och unga

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Petra Lovisa Nilsdotter; [2022]
  Nyckelord :Children; Young people; Reading comprehension; Class; Socioeconomics; PIRLS; PISA; WPR Analysis; Barn; Unga; Läsförståelse; Klass; Socioekonomi; PIRLS; PISA; WPR-metoden;

  Sammanfattning : This study is a qualitative text analysis of the state's public inquiry (SOU 2018:57) according to Carol Bacchi's (2009) Foucault-influenced analysis tool: "What's the Problem Represented to be?" (WPR) which is based in poststructuralist theory. The policy's incentives are the international measurements of fourth-grade and 15-year-olds' reading comprehension, PIRLS and PISA respectively. LÄS MER

 4. 4. Rörelseförmåga och dess inverkan på utanförskap och innanförskap i dagens skolor : En kvalitativ studie gjord på en låg- och mellanstadieskola

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle

  Författare :Love Lånström; Joakim Ytterberg; [2022]
  Nyckelord :Motorik; allsidig rörelseförmåga; utanförskap; innanförskap; social kompetens;

  Sammanfattning : Aim The study aims to investigate how physical literacy is linked to social exclusion or inclusion. More specifically, the aim is to examine the importance of pupils' physical literacy in primary and middle school during physical education, recess and after school activities. LÄS MER

 5. 5. Varför talar just du? : Elevers upplevelse av sitt talutrymme i gymnasieskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Mattias Lindberg; [2022]
  Nyckelord :Intersektionalitet; talutrymme; gymnasieskolan;

  Sammanfattning : This study investigates how senior year high school students experience their vocalparticipation in the subject of social science and how these experiences may differ from anintersectional perspective. The study will also present some measures to counteract theprevailing differences depending on the student's gender, ethnicity, and class affiliation. LÄS MER