Sökning: "midia"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade ordet midia.

 1. 1. Shaping trust between users and autonomous cars in situations involving emergency vehicles: A human-centered design approach

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Johan Almroth; Milos Bastajic; Philip Berg; Rebecka Berg; Isabella Fransson; Midia Keshto; [2021-09-14]
  Nyckelord :autonomous car; emergency vehicle; design; trust; HCD; design factors; self-driving; RtD; Reasearch through design;

  Sammanfattning : Technological advances have accelerated the development of autonomous vehicles and fully autonomous cars are now on the horizon. As automation gradually replaces the driver, their role in the car becomes ambiguous. In order to reap the benefits of such a system, the place of man must be understood and taken into account. LÄS MER

 2. 2. Immunhistokemisk (IHC) analys av låggradigt inflammerade biopsier med apikal parodontit -en pilotstudie

  Master-uppsats, Malmö universitet/Odontologiska fakulteten (OD)

  Författare :Izabell Pesonen; Midia Ismail; [2021]
  Nyckelord :Apical periodontitis; B-lymphocytes; biopsy; CD3; CD20; Immunohistochemistry; low-graded inflammation; T-lymphocytes; persistent periapical pathology; Apikal parodontit; B-lymfocyter; T-lymfocyter; CD3; CD20; biopsi; låggradig inflammation; rotfyllning; immunhistokemi;

  Sammanfattning : Syfte: Att ta reda på hur relationen ser ut för B- respektive T-lymfocyter i biopsier av rotfyllda tänder med apikal parodontit med bedömd låggradig inflammation. Denna studie kommer även att analysera hur den inflammatoriska bilden ser ut i förhållande till beskrivna symtom i dessa biopsier. LÄS MER

 3. 3. Blippa dig till en sömlös handel! : En experimentell studie om hur digital teknik i den fysiska butiken höjer butiksupplevelsen

  Master-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Emelie Eklund; Aweza Midia Diliwi; [2019]
  Nyckelord :Brick and Mortar Innovation; Customer Experience; E-Commerce; In-Store Experience; M-Commerce; Mobile Commerce; Mobile Phones; Near Field Communication; NFC; Physical Stores; Retail; Seamless Commerce; Smartphones; Technology; The Future Store; UX; Användarupplevelse; Butiksinnovation; Butiksupplevelse; Detaljhandel; Digital teknik; E-handel; Framtidens butik; Fysisk butik; Kundupplevelse; M-handeln; Mobil handel; Near Field Communication; NFC; Närfältskommunikation; Smartphones; Sömlös handel;

  Sammanfattning : Bakgrund och problemdiskussion: Det råder en allmän oro rörande den fysiska butikens framtid. Ett paradigmskifte inom detaljhandeln innebär att den fysiska butiken, för att upprätthålla effektiva och lönsamma affärer, inte längre kan förlita sig på historiskt framgångsrika affärsmodeller och praxis. LÄS MER

 4. 4. Sowing hope, harvesting justice: How Vila Nova Esperança transformed the environment into an ally to claim rights

  Master-uppsats, Lunds universitet/LUCSUS

  Författare :Luciana Capuano Mascarenhas; [2019]
  Nyckelord :environmental justice; sustainable favelas; urban poverty; degradation narrative; informal settlements; sustainability science; Brazil; Social Sciences;

  Sammanfattning : The presence of informal settlements in large cities of the developing world is a concrete expression of urban poverty. The residents of Brazilian favelas are more likely to be exposed to environmental risks, lower life quality and risks of eviction. LÄS MER

 5. 5. Böjhållfastheten på protesbasmaterial lagat och förstärkt med CrNi-tråd-, glasfiber- eller metallnät

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Odontologiska fakulteten (OD)

  Författare :Marion Daniel; Midia Ali Abduljalil; [2013]
  Nyckelord :Protesbas; Förstärkning; CrNi tråd; Glasfiber; Böjhållfasthet; Lagning; Metallnät; PMMA;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med föreliggande studie är att undersöka hållfastheten på protesbasmaterialet polymetylmetakrylat med förstärkning (CrNi-tråd, glasfiber eller metallnät) i materialet i samband med tillverkning eller vid lagning samt jämföra med orörd protesbasmaterial och konventionell lagning. Material och metod: Sammanlagt tillverkades 80 provkroppar i varmpolymerisat (FuturAcryl 2000). LÄS MER