Sökning: "midja"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade ordet midja.

 1. 1. En alternativ graderingsmetod för byxor baserat på stuss-midje-förhållande : En studie om hur passform på byxor kan förbättras för olika kroppstyper genom framtagning av ett förhållandebaserat storlekssystem

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Elsa Gran; [2022]
  Nyckelord :Garment fit; Body types; Size series; Ready-to-wear; Apparel; Grading; Passform; Kroppstyper; Storleksserier; Ready-to-wear; Konfektion; Gradering;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker hur ett alternativt graderingssätt baserat på förhållandet mellan midja och stuss kan implementeras för att förbättra passformen på dambyxor. Ett vanligt förekommande passformsproblem är att kvinnor som har en rakare eller kurvigare kroppsform upplever svårigheter med att uppnå god passform i både midja och stuss, vilket leder till att en stor del av befolkningen har svårt att hitta byxor som passar. LÄS MER

 2. 2. Strain rate-dependent mechanical properties of high-density polyethylene(HDPE)

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för maskinteknik

  Författare :Oscar Andersson; Alexander Wiklund; [2022]
  Nyckelord :HDPE; strain rate; DIC; inverse calibration; Abaqus; HDPE; töjningshastighet; DIC; Inverskalibrering; Abaqus;

  Sammanfattning : In today’s packaging industry HDPE is widely used and correct understanding of itsproperties and how to model them is of vital importance. HDPE is a semi-crystallinepolymer with a known strain rate dependence, that is a higher yield and lower strainto failure at higher strain rates. LÄS MER

 3. 3. "It's worth it for a booty" : Influencers trovärdighet och sanningsanspråk om Brazilian Butt Lift och kroppsideal på YouTube

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Centrum för genusvetenskap

  Författare :Inez Rydman; [2020]
  Nyckelord :Influencer; kroppsideal; trovärdighet; sanningsanspråk; disciplin; självövervakning; diskurs;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka hur influencers på Youtube gör sanningsanspråk om den ideala kvinnokroppen. Jag undersöker hur deras uttalanden om kroppsideal och ingreppet Brazilian Butt Lift (BBL) kan tolkas. LÄS MER

 4. 4. Metodik för utmattning av asfaltbruk

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Trafik och väg

  Författare :Adi Hadzikadunic; Hussein Al-Sultani; [2020]
  Nyckelord :Asphalt; Bitumen; Filler; Mastics; Rheology; Fatigue; Dynamic Shear Rheometer; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The durability of asphalt can be investigated with fatigue tests, which unfortunately are very laborious and costly. Therefore, they are not used as often as they should. At LTH in Lund, an alternative method is utilized using a dynamic shear rheometer, DSR, on asphalt’s mastic for fatigue properties testing. LÄS MER

 5. 5. Framtagning av en grundkonstruktion för en klänning med sänkt midja : Framtagning av en grundkonstruktion för en klänning med sänkt midja

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Ellen Westin; [2017]
  Nyckelord :Passform; obalans; midja; mönsterkonstruktion; klänning;

  Sammanfattning : Denna studie görs på uppdrag av ett mindre modeföretag som har problem med att midjan är i obalans på deras åtsittande klänningar. Problemet är återkommande och är oberoende av plaggmodell eller provperson. LÄS MER