Sökning: "midwifery"

Visar resultat 1 - 5 av 70 uppsatser innehållade ordet midwifery.

 1. 1. Women’s experiences of giving birth in healthcare facilities in India - a systematic literature review

  Magister-uppsats,

  Författare :Júlía Dögg Haraldsdóttir; Åsa Tröseid; [2022-01-27]
  Nyckelord :childbirth; India; experience; healthcare facilities;

  Sammanfattning : Background: Although nearly 80 % of pregnant women in India give birth in healthcare facilities in India, the maternal mortality rate remains unacceptably high. A positive and safe birth experience is very important for pregnant women and an important factor for choosing to give birth in healthcare facilities. LÄS MER

 2. 2. Barnmorskors erfarenheter av att vårda kvinnor som genomgått könsstympning : Kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Helena Lund; Evelina Atterstig; [2022]
  Nyckelord :Female genital mutilation; Information; Knowledge; Midwife; Barnmorska; Information; Kunskap; Kvinnlig könsstympning;

  Sammanfattning : Syfte: Att beskriva barnmorskors erfarenheter av att vårda kvinnor som genomgått könsstympning. Metod: Kvalitativ intervjustudie med induktiv ansats. Tio barnmorskor med erfarenhet av att vårda könsstympade kvinnor intervjuades med semistrukturerade intervjuer via Zoom. LÄS MER

 3. 3. Från fyllekärring till barnmorska : En kvalitativ analys av barnmorskans väg till en profession från 1886 till 1977

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Lina Malmqvist; Sara Karlsson; [2021]
  Nyckelord :Historia; didaktik; barnmorska; professionalisering; barnmorskeförbundet;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to investigate and study how the midwife's tasks over time become a profession and develop into today's midwives. The focus will be on how the profession and their areas of work developed and why. LÄS MER

 4. 4. Barnmorskestudenters upplevelser av verksamhetsförlagd utbildning på förlossningsavdelning

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Viktoria Sohlin; Karin Kullgren; [2021]
  Nyckelord :Student midwife; clinical internship; midwifery internship; midwifery student’s experiences; women centered care; labour ward; qualitative design; Barnmorskestudent; klinisk praktik; barnmorska praktik; barnmorskestudenters upplevelse; kvinnocentrerad vård; förlossningsavdelning; kvalitativ design;

  Sammanfattning : Bakgrund: Barnmorskans yrkesområde är inom sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa. Detövergripande målet i barnmorskeutbildningen är att utveckla självständiga och kompetenta barnmorskor. Den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) motsvarar ungefär halva studietiden och är en viktig del i barnmorskeutbildningen. LÄS MER

 5. 5. The importance of including femalegenital mutilation into medical education : A qualitative study on Swedish universities midwifery program

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Elin Jansson; [2021]
  Nyckelord :Female genital mutilation; education; migration; gender; women´s health; violence against women; circumcision.;

  Sammanfattning : This thesis will investigate to what extent the midwifery programme atselected Swedish universities is including the issue of female genitalmutilation (FGM) into their education and curriculum. This is an importantsubject to do research on since a lot of existing literature on the topic showsthat midwives in Sweden are seriously lacking in knowledge regarding thepractice of FGM. LÄS MER