Sökning: "mig äger ingen"

Visar resultat 6 - 9 av 9 uppsatser innehållade orden mig äger ingen.

 1. 6. Berättelsen i landskapsarkitektens arbetsprocess

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Ella-Klara Östling; [2011]
  Nyckelord :arbetsprocess; gestaltningsprocess; bostadsgård; storytelling; narrative; berättelse;

  Sammanfattning : Arkitekter har länge använt sig av och inspirerats av berättelser för att skapa platser (Alon- Mozes, 2006). Syftet med detta examensarbete var att förstå hur detta kan gå till, vad berättelserna kan innehålla och varför de används. LÄS MER

 2. 7. ”Lite ska man ju tåla” : En observationsstudie om män och offerskap

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Kriminologiska institutionen

  Författare :Jenny Nyberg; [2011]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med den aktuella pilotundersökning var att få en djupare förståelse för mäns syn på offerskap genom att studera hur män framställer sig själva som offer för våld och om detta kan förklaras utifrån brottsofferteorier. För att studera detta har jag formulerat följande frågeställning: Hur framställer sig män som blivit utsatta för misshandel som offer i rätten? För att besvara frågeställningen valde jag att använda mig av en kvalitativ metod som bygger på observationer och detta grundar sig i en hos mig konstruktivistisk syn på hur kunskap produceras. LÄS MER

 3. 8. Arbetarlitteratur då och nu ? en jämförelse mellan Kvinnor och äppelträd, Mig äger ingen och Svinalängorna

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Litteraturvetenskap

  Författare :Pernilla Tonning; [2008]
  Nyckelord :Nordiska språk språk och litteratur ; Scandinavian languages and literature; Kvinnor och äppelträd; arbetarförfattare; arbetarlitteratur; arbetarklass; Alakoski; marxistisk litteraturteori; Susanna; Linderborg; Martinson; Åsa; Moa; Mig äger ingen; Svinalängorna; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Denna uppsats tar en titt på svensk arbetarlitteratur och hur den sett ut från 1800-talets slut till idag. Den försöker också gå igenom de olika sätt på vilka begreppen "arbetarförfattare" och "arbetarlitteratur" definierats under denna period. LÄS MER

 4. 9. Frikänd för brott men ändå skyldig - en studie av domskälen utifrån ett rättssäkerhetsperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Natalie Palm; [2007]
  Nyckelord :Processrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Domskälen är en betydande del av domen eftersom det utifrån dessa framgår hur domstolen har resonerat för att slutligen komma fram till sitt beslut. Domsmotiveringen fungerar som ett kvitto på att domstolen har tagit ställning till den bevisning som parterna lagt fram i målet, att den fastställda domen grundar sig på lag eller annan gällande rätt och att domstolen inte agerat opartiskt till någons fördel. LÄS MER